Chalupův fond dává peníze na zateplení škol a nemocnic – reakce Hnutí DUHA

Státní fond životního prostředí zítra opět začne přijímat žádosti o dotaci na zateplení škol, nemocnic a jiných veřejných budov – ale Hnutí DUHA připomnělo, že vyčleněné peníze zdaleka nepostačují.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl:
„Města a obce zateplením škol, školek nebo nemocnic srazí své účty za teplo a přispějí ke snížení dusivého smogu. Na drtivou většinu možných uchazečů se bohužel nedostane. Podle předchozích dotačních kol se dá odhadnout, že peníze dojdou během několika dnů. Vláda by měla investovat peníze z prodeje povolenek ke znečišťování do nového Programu energetické nezávislosti, který bude pomáhat hlavně rodinám a a srazí naše účty za energii, závislost na ruském plynu i smog."

Ministr Chalupa sdělil na konci ledna zástupcům obcí a měst, podnikatelů, odborů, bytových družstev i ekologických organizací, že podpora energetických renovací budov je jeho hlavní prioritou pro využití peněz z prodeje povolenek ke znečišťování. Podle názoru Hnutí DUHA je založení Programu energetické nezávislosti s vhodně nastavenými pravidly nejlepší cestou k naplnění této priority.

Program by měl domácnostem, městům či obcím i krajům pomoci s důkladnou energetickou renovací budov: zateplením, výměnou oken či vybavením domů moderními zdroji tepla: kotli na biomasu, solárními kolektory na střechách a podobně.

Srazí tak účty za teplo a sníží závislost domácností i veřejných budov na drahém zemním plynu z nestabilních zemí.

 

Foto: Photospin

Šítky aktuality: