Chalupův fond navzdory slibům odmítá přispět projektům, jež lidem usnadní třídění odpadků

Fond, který řídí ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, odmítá přispívat na projekty, jež by domácnostem usnadnily třídění odpadků. Hnutí DUHA proto napsalo ředitelce fondu dopis, kde žádá, aby změnila pravidla financování.

Platný vládní plán nakládání s odpady přitom výslovně říká, že právě tyto projekty budou hlavní prioritou státního financování v odpadech. [1]

Snadnější třídění odpadu má umožnit, aby recyklace také v Česku postupně stoupla alespoň na úroveň, na které před deseti lety bylo Německo, tedy ze současných 24 na 50 %.

Takzvaný pytlový sběr [2], přitom patří mezi nejlevnější a nejjednodušší způsoby, jak recyklaci zvýšit. Místo podpory ale hází ministr Chalupa podobným opatřením klacky pod nohy. Na rozdíl o extrémně drahých megaspaloven nemohou dosáhnout na dotace.

Ministerstvo totiž nastavilo taková pravidla, že o příspěvek není možné žádat ani na samotné pytle, ani na vozidlo, které je odváží. Jiné náklady však pytlový systém v podstatě nemá. Obce a kraje jsou tedy namísto zavádění snadných, levných a účinných systémů pobízeny k opaku.

Jak snadno takový systém zvýší recyklaci přitom vyzkoušeli například loni v Hradci Králové. Ve třech městských částech lidé dostali nádoby na třídění přímo k domu, a nemuseli tak chodit k barevným kontejnerům stovky metrů daleko. Díky tomu vzrostlo množství vytříděných plastů až o 150 % [3]. V Novém Boru se zase se během jednoho roku pětinásobně zvýšily příjmy obce z vytříděných plastů.

Evropské dotace by měly sloužit k zavádění snadných a účinných systémů snižujících množství odpadů a zlepšujících recyklační služby pro domácnosti a nikoli ke stavbě megaspaloven ničících cenné suroviny. Hnutí DUHA dále navrhuje, aby ministr životního prostředí Chalupa na podporu třídění odpadů zavedl takzvanou recyklační slevu [4]: obce, které produkují málo odpadu, budou mít nižší poplatky za skládkování. Sleva by motivovala radnice, aby domácnostem usnadnily třídění – takže třídit odpad bude nejen správné, ale také snadné.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA, řekl:
„Evropské dotace by měly sloužit ke snižování množství odpadů a zlepšování recyklačních služeb pro domácnosti, nikoli k výstavbě spaloven, které zničí spoustu cenných a recyklovatelných surovin.“

„Ministr Chalupa by měl do nového zákona o odpadech zařadit takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, by měly menší sazbu poplatků za skládkování odpadů. Recyklační sleva bude obce motivovat a pomůže vytvořit takový systém, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.“Poznámky:

[1] Plán odpadového hospodářství České republiky ve své závazné části uvádí v bodě 4.e): „upřednostňovat při výběru projektů odpadového hospodářství, projekty infrastruktury pro odvozový systém sběru tříděného komunálního odpadu před ostatními projekty nakládání s odpady“

[2] Pytlový sběr je typem odvozného systému sběru. Lidé třídí různé druhy surovin přímo v domácnosti do barevných pytlů. Po naplnění je ve stanovený den postaví před dům nebo donesou na předem určená místa v obci a specializovaná firma je odveze. Nemusí tedy docházet nikam ke kontejnerům. Více o pytlovém sběru tříděných odpadů v publikaci Hnutí DUHA: Pytle pro lepší třídění, viz: http://hnutiduha.cz/publikace/pytle-pro-lepsi-trideni

[3] Více o pilotním projektu v Hradci Králové v tiskové zprávě Hnutí DUHA z 28.11.2011 „Lepší recyklační služby se v Hradci Králové osvědčily“ k dispozici zde: http://hnutiduha.cz/aktualne/lepsi-recyklacni-sluzby-se-v-hradci-kralove-osvedcily

[4] Recyklační sleva na poplatku za skládkování, viz.
http://hnutiduha.cz/publikace/recyklacni-sleva-na-poplatku-za-skladkovani

Ilustrační foto: samphoto.com

Šítky aktuality: