Chce-li vláda skutečně řešit krizi v lesích, nemělo by to ministerstvo financí blokovat

Vláda zatím příčiny lesní krize neřeší, ministerstva nespolupracují

Ministerstvo financí se zdráhá byť o málo zvýšit finanční podporu pro obnovu našich lesů decimovaných smrkovou kalamitou. Zatímco premiér Andrej Babiš sliboval řešení lesní krize a apeloval na mezirezortní spolupráci [1], ministerstvo financí odmítlo přidat ministerstvu zemědělství na výsadbu listnatých stromů a jedlí pouhých 313 milionů korun.  Přitom přímá finanční ztráta ze smrkové kalamity jen pro Lesy ČR už nyní, kdy kalamita zdaleka nekončí, činí minimálně miliardu korun ročně. Bez výsadby listnáčů přitom nelze obnovit zdravé a produktivní lesy na naprosté většině území ČR.

Ministerstvo zemědělství aktuálně připravuje novelu nařízení, která upravuje dotace na hospodaření v lesích [2]. Návrh předpisu zvyšuje podporu pro výsadbu listnáčů a jedlí. Ministerstvo financí ale v mezirezortním připomínkovém řízení zvýšení rozpočtu ministerstva zemědělství k podpoře zdravých lesů odmítlo. Mají-li však lesy stabilizovat krajinu, plnit všechny ekologické a společenské mimoprodukční funkce včetně zadržování vody i přinášet dlouhodobě vyrovnané zisky, je nutné do nich správně investovat. Proto - i vzhledem k předchozím prohlášením premiéra - jde o velmi nečekané vyjádření.

Přestože lesy tvoří více než třetinu naší krajiny a ještě daleko významnější podíl mají na udržení zdravého životního prostředí, ministerstvo financí odmítá zvýšit rozpočet ministerstvu zemědělství o pouhých 0,8 % k nezbytné proměně lesů. Přitom například jen náklady na nákup vagónů pro odvoz dříví, které příčiny krize nijak neřeší, přesáhnou miliardu korun [3]. Stát tedy i po měsících lesní krize stálá váhá se skutečným řešením jejích příčin.  

Hnutí DUHA proto poslalo ministryni financí Aleně Schillerové výzvu ke spolupráci při řešení smrkové kalamity. Ministerstvo financí na dopis odpovědělo vyhýbavě. Potřebné zvýšení rozpočtu chce diskutovat až při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Vzhledem k podzimnímu termínu lesních výsadeb by však měla Alena Schillerová říci jasně a hned, jestli stát podpoří zalesnění holin  listnáči a dalšími odolnějšími stromy. Sázet na nich dál smrky je zcela neperspektivní, podle odborných prognóz většina našich smrkových lesů během příštích desetiletí uhyne.

Majitelé lesů by měli být k obnově lesů podle přirozené skladby stromů vedeni jak novou zalesňovací vyhláškou ministerstva zemědělství, tak i motivováni finančně. Měli by sázet druhy stromů, které do jejich lesů podle přírody patří, ale jejich výsadba je finančně náročnější než u smrku. Tato novela vládního nařízení by proto výrazně pomohla k přeměně podstatné části našich lesů ze smrkových monokultur na zdravé smíšené lesy.

Finanční motivace vlastníků k výsadbě původních druhů stromů není jediným způsobem k přírodě blízkým lesům. Stejně tak je nezbytné zvýšit minimální závazné podíly listnáčů a jedlí (tzv. melioračních a zpevňujících dřevin) při obnově lesů. Ministerstvo zemědělství projednává s dalšími rezorty a kraji návrh změny vyhlášky, která usměrňuje druhovou skladbu našich lesů. Původní návrh předložený exministrem Jiřím Milkem ignoroval současnou situaci a dál umožňoval na výrazné části lesů středních poloh vysazovat hlavně smrky nebo borovice [4]. Ministr Miroslav Toman má teď nejvyšší čas ukázat, že to se změnou lesů myslí vážně. Měl by vyhovět připomínkám ministerstva životního prostředí, čtyř krajů a Agrární komory a zásadně přepracovat návrh vyhlášky č. 83 k zákonu o lesích, která zatím stále vázne [5].

Hodnota veřejných funkcí lesů v České republice přitom činí 12 bilionů (!) korun [6]. V případě, že jednotlivá ministerstva spolu nezačnou spolupracovat a skutečně a rychle lesní krizi řešit včetně změny druhové skladby a její finanční podpory, jsou naše lesy a všechny jejich funkce v kritickém ohrožení.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
“Současná kalamita v hospodářských lesích způsobuje státu jen v poklesu zisků Lesů ČR škody za víc než miliardu korun ročně [7]. Zvýšení státního rozpočtu o 313 milionů ročně, které nasměruje hospodaření vlastníků lesů ke zdravějším a stabilnějším lesům a sníží finanční zátěž státu při řešení budoucích krizí, rozhodně není zbytečná, ale výhodná investice. Kdyby ministerstvo financí dál odmítalo najít ve státním rozpočtu nevelké finanční zdroje k tolik potřebné výsadbě zdravých lesů a podpoře stabilního lesního hospodářství, mělo by to přímý negativní vliv na budoucnost našich lesů. Takový přístup by ignoroval řešení příčin smrkové krize v lesích.”

“Spolupráce jednotlivých rezortů při řešení lesní krize je opravdu „ukázková“. Ministerstvo financí odmítá přidělit peníze na zvýšení podpory výsadby listnáčů a jedlí, ačkoli je o to ministerstvo zemědělství žádá. Ministerstvo zemědělství zase váhá s navýšením povinného podílu listnáčů a jedlí v nové vyhlášce a vzdoruje tak požadavkům ministerstva životního prostředí.”

Tuto a další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279,  jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Z prohlášení premiéra při jednání s ministrem Jiřím Milkem a vicepremiérem Richardem Brabcem na Ministerstvu zemědělství dne 15. května 2018:
https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-andrej-babis-a-jeho-ministri-ke-kala...

[2] Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

[3] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kurovec-drevo-brabec-milek-les_1805...

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/absolutni-selhani-ministerstva-zemedelstvi-...

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/pokuta-ceske-inspekce-zivotniho-prostre...

[6] Dle výroku ministra životního prostředí 10.7.2018 v poslanecké sněmovně. https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016144.htm

[7] http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/nove-honos...


Šítky aktuality: