Chce stát opravdu snížit emise nebezpečných oxidů dusíku? Tak ať neprodává elektrárnu Počerady notorickému znečišťovateli Tykačovi!

Zítra končí veřejné připomínkování plánu na vyčištění ovzduší, 

který předložilo Ministerstvo životního prostředí. Mimo jiné chce ve výrobě elektřiny snížit znečištění zdraví nebezpečnými oxidy dusíku o 5 tisíc tun ročně [1]. Celých 5,5 tisíce tun přitom produkuje [2] zastaralá, plýtvavá a pro pokrývání tuzemské spotřeby elektřiny nepotřebná uhelná elektrárna ČEZ Počerady, která je největším zdrojem tohoto znečištění v ČR [3]. Pokud by ji však firma ČEZ prodala Vršanské uhelné Pavla Tykače, k odstavení elektrárny ani k zásadnímu snížení jejího znečištění v dohledné době nedojde.

 

Příklad elektrárny Chvaletice, kterou Pavel Tykač koupil od ČEZu v roce 2014, ukazuje, že ochranu ovzduší a zdraví lidí nebere vážně. Právě na vypouštění oxidů dusíku totiž protlačila jeho firma na Krajském úřadě Pardubického kraje výjimku z nových evropských limitů [4]. Celkové množství spáleného uhlí se navíc dokonce dramaticky zvyšuje [5] a elektrárna počítá se zvýšením produkce toxické rtuti. Ještě větším zdroje rtuti i oxidů dusíku je právě elektrárna Počerady [6].

 

Oxidy dusíku produkují zejména elektrárny a teplárny (40 %) a doprava (35 %) [7]. Škodí lidem nejen přímo ve své plynné formě, ale i kvůli tomu, že se v atmosféře mění na zdraví velmi nebezpečný mikroskopický prach, který se pak šíří celou zemí. Vlivem zvýšených koncentrací prachu roste celková nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, mrtvice, kojenecká úmrtnost, onemocnění dýchacího ústrojí, potíže astmatiků a chronická bronchitida. V roce 2017 vlivem prachu v ovzduší předčasně zemřelo 5 700 lidí, z toho 5 200 v rámci běžného (nezatíženého) městského prostředí [8]. Vdechování vysokých koncentrací oxidů dusíku může vážně ohrozit zdraví člověka. Vysoké koncentrace oxidů dusíku působí negativně na rostliny. Oxidy dusíku společně s oxidy síry (které produkují také hlavně uhelné elektrárny) tvoří kyselé deště, které poškozují rostliny a půdu [9].

 

ČEZ dříve plánoval uhelnou elektrárnu odstavit, ale aktuálně znovu jedná o prodeji známému uhlobaronovi Pavlu Tykačovi, který ji ovšem chce provozovat dlouhodobě. Proti prodeji se postavily významné české osobnosti - například někdejší premiéři Petr Pithart či Vladimír Špidla, mostecká lékařka a senátorka Alena Dernerová, primář dětského oddělení žatecké nemocnice Jiří Biolek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR prof. Michal V. Marek, známá socioložka Jiřina Šiklová či bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ladislav Miko, Libor Ambrozek a Martin Bursík nebo přední expertka na hodnocení zdravotních rizik a lékařka Eva Rychlíková a dalších více než 50 osobností z oblasti medicíny, vědy, umění a lokální i celostátní politiky [10]. K výzvě osobností se zároveň připojují lidé na stránce: www.smradzpocerad.cz, k dnešnímu dni jich je již téměř 7 000.

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Je správné, že chce Ministerstvo životního prostředí snížit vypouštění zdraví škodlivých oxidů dusíku. Pokud však mezitím většinově státní ČEZ prodá elektrárnu Počerady, která vypouští dokonce o trochu více než je plánované snížení, tak unikne nejlepší příležitost, jak cíl realizovat. Elektrárna je zastaralá, plýtvavá a nepotřebná. Pavel Tykač, který si na ni brousí zuby, je naopak notorický znečišťovatel, který rád obchází limity a zodpovědnosti. Strategie státu ani zdraví lidí ho nezajímají ani za mák.”  

 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

“Snižovat emise oxidů dusíku se provozovatelům českých elektráren nechce. Všichni tři velcí hráči - ČEZ, EPH a Severní energetická - se soudili s Evropskou komisí kvůli zavádění nových emisních limitů pro dusíkaté škodliviny. V soudní při sice prohráli, ale stále si mohou žádat o výjimky. První vlaštovkou je elektrárna Chvaletice, která již výjimku získala od úředníků Pardubického kraje. Pokud chce Ministerstvo životního prostředí opravdu snižovat emise oxidů dusíku, mělo by výjimku pro Chvaletice odmítnout a společně s dalšími vládními resorty dohlédnout na to, aby se stejný scénář neopakoval i u elektrárny Počerady.”

 

Klára Aubrechtová, členka hnutí Limity jsme my, uvedla:

“Zastaralé a špinavé uhelné elektrárny jako Počerady nebo Chvaletice by neměly dostat možnost jakýchkoliv emisních výjimek, naopak by jejich provoz měl být co nejrychleji ukončen. Český stát selhává ve svých povinnostech, když místo ochrany klimatu a zdraví svých obyvatel chrání zisky uhlobaronů a drží při životě nebezpečné a navíc nepotřebné fosilní podniky. Veřejnost dává čím dál více najevo, že tento přístup odmítá - nedávno například demonstrací a následně i nenásilnou blokádou před elektrárnou Chvaletice.”

 

 

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Lukáš Hrábek, Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org

Klára Aubrechtová, Limity jsme my, 737 863 097, ljm.media@riseup.net 

 

 

Poznámky pro editory:

 

[1] Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí ČR, str. 138:  https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-aktualizace_npse-20190703.pdf

 

[2] V roce 2017 to bylo 5 518 tun - Integrovaný registr znečiťování - data 2017: https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp, vybrat jen oxidy dusíku (NOx/NO2)

 

[3] Elektrárna Počerady ze začátku 70. let minulého století má účinnost 32 %, většina spáleného uhlí tedy bez užitku proletí komínem a chladícími věžemi. Přitom pokrývá jen 40 % ročního přebytku elektřiny, který se z ČR vyváží.

 

[4] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/3737/urednici-nadrzovali-provozovatelum-elektrarny-chvaletice-kritikum-nedali-moznost-se-vyjadrit-k-podkladum-elektrarne-ano/

 

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/elektrarna-pocerady-je-nejvetsi-znecistovatel-v-cr-chvaletice-zvysily-znecisteni-o-43

 

[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/uhelne-elektrarny-vevodi-znecistovatelum-toxickou-rtuti-potvrzuji-cerstve-udaje

 

[7] Zpráva o životním prostředí ČR 2017, str. 18: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/OPZPUR-Zprava_ZP_CR_2017-20190116.pdf

 

[8] Zpráva o životním prostředí ČR 2017, str. 17: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/OPZPUR-Zprava_ZP_CR_2017-20190116.pdf

 

[9] Integrovaný registr znečišťování https://www.irz.cz/repository/latky/oxidy_dusiku.pdf

 

[10] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/05/vyzva_vlade_a_dr_cez_neprodavejte_pocerady_2019_2.pdf