Číslo týdne: 0,5. Jen polovinu tepla by poskytlo uhlí za limity těžby oproti zateplování domů

Prolomení limitů je zbytečné. Podle expertů budeme potřebovat jen zlomek dnešní spotřeby uhlí

Útoky končícího premiéra Rusnoka na limity těžby uhlí jsou zcela zbytečné. Rozumné a reálně možné zateplení českých domů uspoří více než dvojnásobek energie, kterou by dodávalo rozšíření uhelných dolů prolomením limitů. Dohromady s možnostmi výroby čistého tepla lze ve vytápění domů kompletně nahradit jak uhlí, tak dovážený plyn. Potvrdila to už první Pačesova komise [1].

Zateplování tak ušetří domácnostem, obcím a firmám na účtech 39 miliard korun ročně [2]. Prolomení limitů by nás naopak stálo 11 miliard korun ročně kvůli škodám na zdraví a životním prostředí [3], které by zbytečné spálení uhlí způsobilo.

Miliony tun uhlí ušetří také zavírání obstarožních a plýtvavých elektráren, s nímž počítá návrh aktuálně projednávané Státní energetické koncepce (SEK). Ministerstvo průmyslu (MPO) celkově v koncepci navrhuje snížit spotřebu hnědého uhlí na 25 %.

Ekologické organizace jí oponují vlastní koncepcí Chytrá energie, kterou připravili experti německého Wuppertalského institutu na základě čísel první Pačesovy komise [4]. Podle té bude v budoucnu potřeba jen 8 % současné spotřeby uhlí.

Rozdíl SEK a Chytré energie není v množství obnovitelných zdrojů, jak by se dalo čekat. MPO i ekologické organizace předpokládají téměř stejný růst výroby čisté energie – asi trojnásobný do roku 2040. V čem je tedy rozdíl? Koncepce ekologických organizací totiž nenechává ladem ležet obrovské příležitosti energetické efektivity v domácnostech, obcích i průmyslu.

Jak je tedy možné, že MPO energetické úspory ignoruje a premiér Rusnok navrhuje těžit uhlí, které nepotřebujeme? Chybí totiž jasná legislativa, která by investice nasměrovala do energetické efektivity a inovací v české ekonomice a bránila excesům s plýtváním přírodními surovinami. V Británii před pěti lety podobný problém vyřešili zákonem, který stanovuje postupné snižování spotřeby fosilních paliv. Dal silný impuls pro modernizaci ekonomiky a rozhýbal energetické úspory [5].

Hnutí DUHA proto vyzývá strany jednající o nové vládě, aby si progresivní legislativu začlenily do koaliční smlouvy a začaly co nejrychleji na návrhu zákona pracovat. ČSSD to slíbila už ve volebním programu. ANO chce šetřit fosilní paliva. Také v předpokládané opozici najde vláda podporu: TOP 09 a komunisté, chtějí na přípravě zákona spolupracovat.

Experti ekologických organizací budou o energetických koncepcích diskutovat zítra (od 16 hodin na Novotného lávce 5 v Praze) s ekonomickými analytiky a se zástupkyní ministerstva průmyslu. Pozvánku najdete zde: http://www.temelin.cz/images/PDF/debata-pozvanka-net.pdf

 Další novinky o české závislosti na fosilních palivech i překvapující zajímavosti ze světa ekonomiky a ekologie můžete sledovat v seriálu: www.cislotydne.cz

 Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

 „Útoky končícího premiéra Rusnoka na limity těžby uhlí jsou nejen neslušné, ale zcela zbytečné.  Uhlí za limity nepotřebujeme. Dodalo by jen polovinu tepla, kterou ušetří zateplování domů. To by navíc uspořilo 39 miliard, naopak pálení uhlí by způsobilo škody za 11 miliard ročně. Premiér Rusnok by se měl seznámit s propočty energetiků a ekonomů a přestatplnit přání prezidenta Zemana a šéfů severočeských dolů.“

 „Podobné excesy s plýtvání přírodními zdroji – jaký nyní navrhuje končící premiér – je potřeba zarazit zákonem, který by stanovil tempo snižování závislosti na fosilních palivech. Prvním krokem je začlenit antifosilní zákon do koaliční smlouvy.“

 

Kontakt: 

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

 
Poznámky:

[1] Výpočty Pačesovy komise jsou rozebrány například zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/studie_ciste_teplo_web_01.pdf

[2] Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v ČR: http://hnutiduha.cz/uploads/media/studie_o_dopadech_zateplovani_budov_na_spotrebu_uhli_a_plynu_v_CR.pdf

[3] Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku: http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/Limity/Externality_tezby_uhli-shrnuti_studie.pdf

[4] Chytrá energie: http://www.chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf (str. 94)

[5] Bližší informace o navrhovaném českém zákoně a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf

Šítky aktuality: