Číslo týdne: 1 000 korun dává každý z nás ročně Pavlu Tykačovi a dalším fosilním miliardářům

Uhelný kšeft století: Státní ČEZ prodává k dalšímu provozu vysloužilé elektrárny, které chce stát uzavřít.

Tisíc korun ročně platí jeden každý z nás včetně kojenců a dětí za škody na zdraví a životním prostředí, které způsobují zastaralé a neefektivní uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice. Vláda je podle státní energetické koncepce chce uzavřít, ale státní firma ČEZ se domluvila s fosilními barony Pavlem Tykačem a Janem Dienstlem, majiteli velkodolů na severu Čech, že jim je prodá [1]. Toto pondělí předal ČEZ elektrárnu Chvaletice do rukou těžařů.

Provoz obstarožních elektráren, který způsobuje znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů, působí řadu škod. Experti Centra pro otázky životního prostředí UK spočítali, jaké má toto znečištění dopady na zdraví a úmrtnost obyvatel, zemědělskou produkci, biodiverzitu, poškozování staveb a zařízení nebo na globální změny podnebí. Výsledek přepočetli na finanční náklady k úhradě těchto škod. Pro elektrárnu Chvaletice to dělá 2,96 miliard korun ročně a pro Počerady dokonce 7,17 miliardy korun. Tyto peníze ovšem nejsou započítány do ceny energie. Finanční rozdíl mezi ukončením provozu elektráren a jejich zachováním, vyjádřený ve škodlivosti provozu, je tedy přes 10 miliard korun za rok [2]. 

Připravovaná státní energetická koncepce přitom počítá s odstavením obstarožních uhelných elektráren a s využitím uhlí pro teplárny [3]. Fosilní baroni z ČEZu, Czech Coal a Severní energetické tak prosazují své zájmy na miliardových ziscích za neefektivní výrobu uhelné elektřiny proti zájmu státu snižovat znečištění a závislost na fosilních palivech.

Hnutí DUHA navrhuje, aby se ČR konečně osvobodila od vlivu fosilních baronů. Jedině tak může srazit účty za energie a modernizovat energetiku. Ekologická organizace proto prosazuje zákon podle úspěšného britského vzoru, který stanoví, jak se bude země zbavovat závislosti na drahé ropě a plynu i uhelných dolech [4].

Legislativa tak určí základní rámec firmám a zabrání excesům s plýtváním nenahraditelnými přírodními zdroji. Rozhýbe také investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná veřejná doprava, snadná recyklace odpadu, čistá energie nebo domácí potraviny v obchodech. Sníží tak účty domácnostem a posílí ekonomiku. Více na www.velkavazva.cz.

Čísla týdne můžete sledovat na www.cislotydne.cz

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Státní ČEZ prodejem starých elektráren fosilním baronům tuneluje státní energetickou koncepci, která plánuje elektrárny uzavřít. ČEZ tak opět potvrdil, že je státem ve státě. Plýtvání uhlím má v soukromém zájmu fosilních baronů pokračovat, a stát má dál krýt miliardami jeho škodlivé následky například ze zdravotního a sociálního pojištění.“

„Hnutí DUHA chce domácnosti, obce i podniky vymanit z vlivu fosilních miliardářů. Proto navrhuje zákon, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby uhlí, ropy a plynu. Rozhýbe tak chytré inovace a zabrání plýtvání přírodními zdroji. Tykač a ČEZ budou vykázáni do jasných mezí a příležitost dostanou chytřejší řešení než spalování cenné suroviny ve starých elektrárnách: úsporné domy, domácí čistá energie či recyklace odpadů.“

Poznámky:
[1] ČEZ prodal Severní energetické, a.s. (dříve Litvínovská uhelná, a.s., kterou vlastní Jan Dienstl a Pavel Tykač) elektrárnu Chvaletice. Severní energetická má tedy nyní elektrárnu, kde může spalovat vlastni uhlí z Dolu ČSA. Bude ji tedy chtít pravděpodobně rekonstruovat a využívat dlouhodobě.
[2] Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, COŽP, UK Praha: http://www.czp.cuni.cz/wp/12/01.pdf (výsledné částky pro elektrárny najdete na str. 21).
[3] Scénář Státní energetické koncepce ČR počítá se snížením spotřeby černého uhlí o 10 % a hnědého dokonce o 30 % do roku 2020. Nejdůležitějším opatřením je odstavování dožívajících a neefektivních uhelných elektráren. Jedná se o právě o Počerady a Chvaletice a dále o Tisovou, Mělník a Dětmarovice. Z koncepčního hlediska jde totiž jednoznačně o plýtvání uhlím – k tomuto závěru došla i druhá Pačesova komise.
[4] Bližší informace o navrhovaném českém zákoně a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf

Šítky aktuality: