ČÍSLO TÝDNE: 1/2. Francouzská "Energiewende" plánuje spotřebovávat jen polovinu energie co dnes

Transition énergétique si s německým plánem nezadá. Ani naší energetice se zásadní změny nevyhnou.

Francie plánuje pokrýt do patnácti let z obnovitelných zdrojů třetinu energie. Plán nazvaný Transition énergétique je v tomto ohledu dokonce mírně ambicióznější než známá německá Energiewende. A stejně jako Němci tak i Francouzi budou směřovat ke snížení spotřeby energie do roku 2050 na pouhou polovinu [1].

V jaderné velmoci Francii se také rozjíždí odstavování jaderných reaktorů. Dnes pokrývají 75 % spotřeby elektřiny, ale už za deset let to má být jen padesát procent [1].

Francie už si dříve zákonem stanovila snížení závislosti na fosilních palivech na pouhou čtvrtinu [2]. Velká Británie chce snížit spotřebu ropy, zemního plynu i uhlí dokonce o 80 procent [3] a německá či dánská ekonomika směřují k téměř úplné nezávislosti na fosilních zdrojích.

A chytré plány zabírají. Británie už snižuje od přijetí přelomového antifosilního zákona svou závislost na ropě, plynu a uhelných dolech o dvě procenta ročně [4]. Německo pokrývá obnovitelnou elektřinou víc její spotřeby než výrobou z hnědého uhlí [5]. Dánsko je zase díky velké domácí poptávce lídrem ve výrobě větrných elektráren.

Státní energetická koncepce ČR, kterou má vláda na stole, plánuje snížení spotřeby energie do roku 2040 o pouhých šest (!) procent [6]. Přitom experti renomovaného Wuppertalského institut na základě podkladů oficiální vládní tzv. Pačesovy komise spočetli pro české ekologické organizace, že spotřeba energie v ČR může klesnout do roku 2040 o 37 procent a do roku 2050 – podobně jako v Německu a Francii – o celou polovinu [7].

Naše zastaralá energetická politika čím dál viditelněji zaostává za plány i realitou vyspělých evropských států a je jen otázka času, kdy se kvůli energetické náročnosti začne ještě více propadat naše konkurenceschopnost.

Vláda má však šanci nepříznivý trend zvrátit, využije-li obrovský potenciál úspor a obnovitelných zdrojů novými zákony. Už ostatně učinila první malý krok, když poslala do parlamentu pravidla odstraňující současné nesmyslné bariéry pro solární elektrárny na střechách [8]. Ale vláda musí pokračovat. Potenciál nejlevnějšího obnovitelného zdroje – větrné energie – se nevyužívá kvůli  chybějící podpoře vůbec. A na vládou slíbený antifosilní zákon, který by pomohl vyčistit a rozhýbal naši ekonomiku a dal průmyslu jistotu pro investice do moderních technologií, také zatím jen čekáme.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Velké státy a silné ekonomiky, které určí směr evropské energeticky, jdou ve svých plánech i realitě zcela jinam než my se svým energetickým skanzenem. Británie i Francie směřují ke snížení spotřeby energie na polovinu a spotřeby fosilních paliv na 20, resp. 25 procent. Německo téměř na nulu. Francie a Německo plánují pokrýt do roku 2030 třetinu energie z obnovitelných zdrojů. Česko má dle expertů srovnatelné možnosti. Ale české závazky působí jako směšní trpaslíci.“ 

„Při pohledu na ujíždějící francouzský i německý energetický rychlovlak by nám prospělo, kdybychom přestali urputně popírat existenci kolejí a naopak přidali. Pokud Německo a Francie sníží spotřebu energie o padesát procent a my jen o šest, bude už pak pozdě přiznat, že tu koleje odjakživa byly, a začít honit TGV lokálkou.“

Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz 

Poznámky:
[1] http://energytransition.de/2015/02/french-energy-transition-german-energ...
[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/francie-schvalila-zakon-ktery-snizi-zavislo...
[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/v-sesti-letech-aspiruje-na-cerveny-diplom-z...
[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/britanie-snizuje-zavislost-na-rope-plynu-uh...
[5] http://hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-27-domaci-ciste-zdroje-pokryly-...
[6] http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=13561 (tab. 4 na str. 104)
[7] http://chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf (tab. 11 na str. 94)
[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/obnovitelne-zdroje-20-pozitivni-posun-a...

Šítky aktuality: