Číslo týdne: 200. Byla uzavřena 200. americká uhelná elektrárna. Čisté zdroje naopak přibývají

ČR stále zbytečně pálí uhlí na vývoz elektřiny.

Ve Spojených státech amerických byla v těchto dnech uzavřena dvoustá uhelná elektrárna z celkového počtu 535, které v zemi ještě před pěti lety fungovaly [1].

Toto omezené spalování uhlí a tedy menší znečištění zajistí, že 60 000 Američanů nebude trpět astmatem a 6 000 unikne infarktu [1]. Zdravotnictví ušetří celkem 4,2 miliardy dolarů.

Emise skleníkových plynů klesnou ročně o 313 milionů tun, což je téměř trojnásobek ročních emisí celé České republiky.

Také u nás je možné zavřít staré uhelné elektrárny, které zbytečně plýtvají uhlím a vyrábějí elektřinu na vývoz [2]. Nižší škody na zdraví a životním prostředí menším spalováním uhlí by snížily o 20 miliard korun ročně státní výdaje, čerpané z daní a zdravotního pojištění, které nyní platí firmy, zaměstnanci i živnostníci [3].

Kvůli jedné ze zastaralých uhelných elektráren (Chvaletice) se dokonce vede debata o limitech těžby hnědého uhlí na velkolomu ČSA. Většinu uhlí z tohoto dolu totiž spotřebuje právě tato elektrárna [4] a způsobuje tak škody za tři miliardy korun ročně.

Spojené státy odstavují uhelné elektrárny i díky obrovské občanské kampani, do níž se zapojily stovky expertů a miliony dobrovolníků [5]. I prezident Obama usiluje o omezení uhelných elektráren. Před rokem spustil zavádění přísnějších pravidel pro uhelné zdroje, což povede k jejich dalšímu zavírání [6].

Studie renomované poradenské společnosti ICF International zjistila, že pokud bude odstavování starých a znečišťujících uhelných elektráren pokračovat, sníží se větší energetickou efektivitou a výstavbou čistých zdrojů elektřiny účty amerických domácností o 13 miliard dolarů a firem dokonce o 24 miliard ročně [7].

Stejná studie zjistila, že investice do energetické efektivity a obnovitelných zdrojů zároveň vytvoří 274 tisíc pracovních míst po celé zemi. Uzavírání uhelných elektráren tak přinese ekonomické oživení tradičně průmyslovým oblastem USA.

Již dnes tvoří většinu nově instalovaných zdrojů elektřiny v USA obnovitelné zdroje. Za 1. čtvrtletí tohoto roku tvořily 75 procent nových zdrojů. Zbytek zajistila nová výroba ze zemního plynu [8].

Uhelné elektrárny zavírají také ve Velké Británii [9] a Německu [10]. Přísné limity začíná zavádět Čína.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Ekologické organizace, miliony dobrovolníků i prezident Obama si dnes připisují úspěch v podobě uzavření dvousté uhelné elektrárny v USA. Díky tomu budou mít americké děti méně astmatických záchvatů, staří lidé menší riziko infarktu, zdravotnictví méně výdajů a domácnosti i firmy nižší účty.“

„Česká vláda by se měla v USA inspirovat a začít se plýtvavých škodlivých elektráren zbavovat. Naopak by měla pomáhat rodinám a obcím, aby si mohly vyrábět čistou místní elektřinu fotovoltaickými panely na střechách či obecními větrnými elektrárnami.“

„Nejisté směřování energetiky symbolizované přetrvávající absencí slíbeného antifosilního zákona vede k tomu, že se řeší absurdní dilema prolomení limitů na velkolomu ČSA, který přitom funguje zejména jako zdroj uhlí pro starou uhelnou elektrárnu Chvaletice, vlastněnou uhlobarony Pavlem Tykačem a Janem Dienstlem.“ 

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace; telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://sierraclub.org/compass/2015/07/beyond-coal-milestone-coal-plant-2...
[2] ČR – jako 7. největší světový exportér elektřiny – vyváží 17 TWh elektřiny ročně. Výroba elektráren Počerady, Mělník, Tisová, Hodonín, Dětmarovice a Chvaletice je dohromady 16 TWh.
[3] Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, COŽP, UK Praha: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf
[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetsinu-uhli-z-velkolomu-csa-polyka-vla...
[5] http://content.sierraclub.org/press-releases/2015/07/united-states-phase...
[6] http://www.wsj.com/articles/epa-power-plant-proposal-will-seek-30-carbon...
[7] NRDC: New Carbon Pollution Standards Can Save Americans $37.4 billion on Electric Bills, Create 274,000 Jobs  http://www.nrdc.org/media/2014/140529.asp
[8] http://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/75-nove-instalovane-kapacity-v-...
[9] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dalsi-uspesny-rok-britskeho-antifosilni...
[10] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-3-nemecka-vlada-dnes-rozhod...
[11] http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie-novinky/dopravafo...

Šítky aktuality: