Číslo týdne: 21. Všichni naši noví europoslanci by měli hájit české zájmy. Ovšem nikoli proti Unii, ale pro snížení fosilní závislosti

Zítra a pozítří se rozhodne o tom, kdo bude zastupovat naši zemi v Evropě na příštích pět let.  Hnutí DUHA apeluje na budoucí české europoslankyně a europoslance, aby silně obhajovali zájmy českých občanů – ovšem nikoli proti Unii, ale proti zbytečně vysokým účtům za energie, které musí domácnosti platit kvůli podpoře špinavého uhlí a přílivu drahé ropy a plynu z východu.

Jednou z nejvýznamnějších oblastí, kterou se bude nový Evropský parlament zabývat, bude směřování energetiky na starém kontinentu. Toto téma se významně dotýká i ČR, která má vážné problémy se závislostí na dovozu ropy a plynu. Každý rok odteče z naší ekonomiky 200 miliard korun do zemí Ruska, Ázerbájdžánu nebo Turkmenistán, zemí s autoritářskými režimy  [1]. Uhelné elektrárny zase způsobují škody na zdraví a životním prostředí ve výši 51 miliard ročně [2]. Česká ekonomika hltá páté největší množství energie na jednotku HDP ze států EU.

Českým – a zároveň celoevropským – zájmem je tedy přijmout závazné cíle evropské energetiky pro snižování znečištění, růst podílu čistých domácích zdrojů energie a menší plýtvání energií [3]. Již přijetí předchozích cílů Unie pro rok 2020 vedlo ke snížení energetické náročnosti evropského průmyslu o 30 %, a to už v roce 2011 [4].

Naše země však na současné energetické politice Unie příliš neprofituje. Náš cíl pro snížení spotřeby fosilních paliv byl stanoven vůči roku 1990. Byl splněn už při vstupu ČR do Unie a jeho naplnění bylo zajištěno přirozeným ekonomickým vývojem po roce 1989. Nebylo k němu třeba žádných moderních strategií, a proto proti progresivním státům, jako je Británie nebo Dánsko, zaostáváme v inovacích. Dánská energetická agentura např. zveřejnila tento týden tři scénáře, jak proměnit tuto zemi v nezávislou na fosilních palivech [5].

Dokonce ani zateplování domů neběží zdaleka naplno, neboť i efektivní programy, jako je Nová zelená úsporám, jsou opakovaně přerušovány a trpí nedostatkem peněz. Pokud by se rozběhlo v plné míře, vzniklo by 31 tisíc pracovních míst [6] a v roce 2030 by domácnosti a obce platily za teplo o 21 miliard ročně méně než dnes [7].

Klíčovým hráčem v rozhodování o tom, jestli budeme podporovat ruské naftaře a plynaře, anebo české stavaře a strojaře, však nebudou noví europoslanci, ale premiér Sobotka. Ten o energetickém směřování EU rozhodne spolu s lídry ostatních států na jednom z příštích evropských summitů. Vláda také musí – dle svého programového prohlášení – najít další peníze na výhodné investice do zateplování a předložit návrh antifosilního zákona, který vytvoří prostředí pro investice do inovací [8].

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

„Současná evropská energetická legislativa znevýhodňuje naši zemi. Nevytváří zde dostatečné motivační prostředí pro inovace a snižování energetické náročnosti a nebrání zbytečnému přílivu drahého plynu a ropy. Nezpůsobili to však zbytečně proklínaní bruselští úředníci, ale naopak čeští politici a úředníci, kteří trvale prosazují co nejslabší závazky ČR i slabé cíle evropské energetické politiky.“

„Budoucí europoslankyně a europoslanci to musejí v aktuální debatě o energetickém směřování Unie napravit. Jejich nejvlastenečtějším úkolem bude bojovat za závazné cíle pro snižování znečištění a plýtvání energií i zvyšování výroby čisté domácí energie. To je skutečný zájem Čechů a ostatních Evropanů. “

„Investice do inovací a energetické efektivity však musí podporovat zejména česká vláda. Zatím slíbila v programovém prohlášení víc peněz na zateplování domů a také předložení antifosilního zákona, který by vytvořil motivační prostředí pro efektivní ekonomiku.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace; telefon 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz   

 

Poznámky:

[1] Statistika zahraničního obchodu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO (kód KN8 pro zemní plyn je 27112100 a pro ropu 27090090) a údaje MPO o dovozu zemního plynu dle států

[2] Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy: Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf

[3] Pane premiére Sobotko, podpoříte na evropském summitu Gazprom, anebo české podnikatele?: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/pane-premiere-sobotko-podporite-na-evropskem-summitu-gazprom-anebo-ceske-podnikatele

[4] Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 (COM/2014/015 final): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0015

[5] Dánská energetická agentura zveřejnila tento týden tři scénáře, podle kterých se Dánsko může do roku 2035 obejít bez fosilních paliv ve výrobě elektřiny i tepla. Rozdíly ve scénářích spočívají hlavně v úrovni využití biomasy a větrných elektráren, přičemž agentura preferuje scénář bez dovozu biomasy:.http://www.ens.dk/en/info/news-danish-energy-agency/energy-system-without-fossil-fuels-technically-possible

[6] Zámečník, M., Lhoták, T.: Zateplování oživuje ekonomiku – infografika ke studii: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/prinosy_zatep...

[7] Šafařík, M.: Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice  http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2011/10/studie_o_dopadech_zateplovani_budov_na_spotrebu_uhli_a_plynu_v_cr.pdf (tabulka na str. 40)

[8] Program vlády slibuje srazit kritickou závislost na fosilních palivech a zlepšit recyklaci odpadu: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/program-vlady-slibuje-srazit-kritickou-...

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Šítky aktuality: