Číslo týdne: 3. Jen tři procenta energie v ČR dodává Důl ČSA fosilního miliardáře Tykače. Zateplení českých domů nabízí dvojnásobek

Dá vláda přednost demolicím domů - nebo úsporám?<--break->

Jen tři procenta primárních energetických zdrojů pro české domácnosti, obce a firmy pocházejí z velkolomu ČSA [1], který by po prolomení limitů těžby uhlí pohltil město Horní Jiřetín a další severočeské obce. Miliardový prospěch by z toho měl jen uhlobaron Pavel Tykač se společníky Janem Diestlem a Tomášem Fohlerem.

Naopak technicky možné zateplení domů v ČR může ušetřit dvojnásobek energie z vytěženého uhlí. Spolu s možnostmi výroby energie z biomasy, solárními kolektory na teplou vodu a dalšími čistými zdroji energie může nahradit veškerou spotřebu uhlí a zemního plynu pro vytápění budov v ČR. Spočetla to pro vládu už tzv. Pačesova komise [2].

Zateplování domů a rozvoj obnovitelných zdrojů energie by jen v samotném Ústeckém kraji vytvořily kolem 2 300 pracovních míst – spočetli to experti společnosti EkoWATT [3]. Počet severočeských zaměstnanců Severní energetické přitom dosahuje pouze 850 osob [4], tedy přibližně stejně, jako je pracovních míst v ohroženém Horním Jiřetíně.

Příští pondělí 22. prosince má vláda schvalovat aktualizaci Státní energetické koncepce ČR. Ministři mohou dát jasnou zelenou rozvoji kraje a vzniku nových pracovních míst před demolicemi ve prospěch uhlobaronů a marginálním zdrojem energie.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Vláda Bohuslava Sobotky má na vybranou mezi tím, jestli bude domy bořit kvůli marginální přísadě špinavého uhlí do energetického koktejlu, nebo je bude raději zateplovat a ušetří tak dvojnásobek energie. Ministři buď podpoří tři uhlobarony, anebo jejich zaměstnancům, ale i dalším tisícovkám lidí v Ústeckém kraji nabídnou mnohem lepší - čistější a dlouhodobější pracovní perspektivu.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Celková spotřeba primárních energetických zdrojů v roce 2012 činila podle údajů ČSÚ 1 740 PJ. Výroční zpráva Severní energetické za rok 2013 uvádí, že na Dolu ČSA byly vytěženy 3 Mt uhlí, což po přepočtu maximální deklarované výhřevnosti 17,5 MJ/kg činí 52,5 PJ energie, tedy 3% z celkové spotřeby ČR.
[2] Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb

České republiky v dlouhodobém časovém horizontu: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf

[3] Možnosti využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji: http://www.alies.cz/wp-content/uploads/Moznosti_vyuziti_energetickych_uspor_a_OZE_v_Usteckem_kraji.pdf
[4] Vyplývá to z informací publikovaných v obchodním rejstříku ve sbírce listin společnosti Severní energetická, a.s. dříve Litvínovská uhelná, a.s. (viz výroční zpráva): https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=17111185&subjektId=28353&spis=541723

Šítky aktuality: