Číslo týdne: 4 000. Tolik ročně by každému z nás ušetřil antifosilní zákon podle britského vzoru

 ČSSD, ANO a KDU obecně podporují snižování fosilní závislosti. Shodnou se ale na zákonu v koaliční smlouvě?

Čtyři tisíce korun ročně by každý člověk u nás včetně nemluvňat ušetřil díky zákonu, který by každoročně snižoval spotřebu fosilních paliv [1]. Nejvýhodnější cestou, jak v příštích 10 až 15 letech zásadně redukovat naši závislost zejména na plynu a uhlí, je masivní zateplování domů a zavírání obstarožních a plýtvavých uhelných elektráren.

Zákon, který stanovuje postupné snižování spotřeby fosilních paliv o 2% ročně, platí přesně pět let v Británii. Dal silný impuls pro modernizaci ekonomiky a rozhýbal inovace vedoucí k energetické efektivitě. Byl vzorem pro podobnou legislativu v řadě dalších zemí a byl by mimořádně výhodný i u nás. Jen zmíněným zateplováním domů a odstavováním starých elektráren bychom za prvních deset let platnosti zákona snížili fosilní závislost o víc než 20%. 

Experti společnosti Porsenna spočetli, že zateplování sníží u rodin a obcí účty za vytápění o 11,6 miliardy korun ročně [2]. Ekonomové Miroslav Zámečník a Tomáš Lhoták zjistili, že energetické renovace zvýší zaměstnanost, tak že stát získá ročně na daních a ušetří na sociálních výdajích 12,5 miliardy [3]. Vědci z Univerzity Karlovy zase vypočítali, že provoz pěti nejhorších uhelných elektráren způsobuje škody na zdraví a životním prostředí za 19 miliard korun ročně [4], které platí každý z nás na daních či zdravotním a sociálním pojištění.

Zateplování domů samozřejmě přináší i náklady – konkrétně je potřeba, aby stát investoval 16 miliard korun za rok. Ty však mohou plynout z výnosů emisních povolenek a evropských fondů i dalších zdrojů mimo státní rozpočet.

Vedle zateplování domů a odstavování starých elektráren mohou budoucí vlády pokračovat dalšími opatřeními, např. rozvojem obnovitelných zdrojů. Mezinárodní energetická agentura, očekává, že už v roce 2015 bude průměrná cena větrné elektřiny v Evropě asi o desetinu nižší než uhelné [5].

Pohodlná a rychlá veřejná doprava, ultraefektivní auta či elektromobily nebo podpora českých potravin zase sníží závislost na dražší a dražší ropě i účty za benzín.

Další novinky o české závislosti na fosilních palivech i překvapující zajímavosti ze světa ekonomiky a ekologie můžete sledovat v seriálu: www.cislotydne.cz

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

„Vítáme, že se vznikající koalice shodla na snižování naší fosilní závislosti. Ale bez konkrétního cíle to k ničemu moc nepovede. Strany by měly do koaliční smlouvy zakotvit, že prosadí antifosilní zákon – podobný jako se už velmi osvědčil v Británii.“

„Zákon podle britského vzoru srazí účty našich domácností i obcí a průmyslu dá potřebnou jistotu ve směru rozvoje. Nediktuje konkrétní technologie. Každá vláda se bude moci rozhodnout, jaká opatření zvolí, jaká budou nejvýhodnější pro snížení spotřeby fosilních paliv v daném období. Nyní je nejzajímavější zateplování domů a odstavení obstarožních uhelných elektráren.“

 

Kontakt: 

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 Poznámky:

 [1] Bližší informace o navrhovaném českém zákoně a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf

 [2] Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v ČR: http://hnutiduha.cz/uploads/media/studie_o_dopadech_zateplovani_budov_na_spotrebu_uhli_a_plynu_v_CR.pdf

 [3] Analýza makroekonomických dopadů programu pro energetické renovace domů, infografika: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/prinosy_zateplovani_infografika_2013.pdf

 [4] Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, COŽP, UK Praha: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf (výsledné částky pro elektrárny najdete na str. 21).

 Jedná se o právě o elektrárny Počerady, Chvaletice, Tisovou, Mělník a Dětmarovice. Návrh Aktualizace Státní energetické koncepce počítá s odstavením obstarožních uhelných elektráren a s využitím uhlí pro teplárny.

 [5] World energy outlook 2008, International Energy Agency, Paris 2008. Více o nejnovější zprávě IEA v článku na České pozici: http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/nejperspektivnejsi-energeticky-zdroj-ucinnost

 

Šítky aktuality: