Číslo týdne: 5. Proplýtváme každoročně zbytečných pět milionů barelů ropy a pět miliard kubíků plynu?

Návrh Státní energetické koncepce ČR, který brzo projedná vláda, přehlíží možnosti většího snížení naší fosilní závislosti<--break->.

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce ČR, který v nejbližší době projedná vláda, plánuje zbytečně vysokou spotřebu ropy a zemního plynu. Srovnání s výpočty nezávislých expertů z renomovaného Wuppertalského institutu ukazují, že dovoz ropy by mohl být každoročně nižší o pět milionů barelů a dovoz plynu o pět miliard kubických metrů [1].

Propočty přitom vycházejí z výsledků české vládní tzv. Pačesovy komise, která zkoumala možnosti jednotlivých energetických zdrojů i úspor. Dokládají například, že možnosti zateplování domů spolu se solárními panely na teplou vodu, biomasovými výtopnami a dalšími čistými domácími zdroji tepla jsou vyšší než současná spotřeba tepla v českých domech. K vytápění tedy nebudeme muset používat žádný zemní plyn ani uhlí [2].

Návrh ministra průmyslu Jana Mládka tyto možnosti přehlíží, stejně jako příležitosti pro důraznější snižování závislosti na nevyzpytatelném trhu s ropou. Přitom rychlá a pohodlná veřejná doprava a ultraefektivní auta mohou srazit naši spotřebu ropy na polovinu [1].

Zbytečné vyplýtvaný plyn a ropa odpovídají více než třetině energie, kterou potřebuje český průmysl. Peníze za paliva navíc odtékají většinou do zemí s nedemokratickými režimy. Každodenně, i dnes – kdy si připomínáme Den lidských práv – posíláme zejména do Ruska, Ázerbájdžánu, Turkmenistánu a Kazachstánu tamním režimům přes půl miliardy za ropu a plyn [3].

Vláda by měla začít urychleně plnit závazek ze svého programového prohlášení a připravit zákon, který devastující závislost na fosilních palivech začne léčit a rozhýbe zateplování domů, investice do rychlé a pohodlné veřejné dopravy, recyklaci odpadů nebo výrobu domácí čisté energie [4]. V Británii se to už povedlo, podobná legislativa snižuje závislosti na dovozu ropy a plynu a uhlí o dvě procenta ročně už po šest let [5]. Zemí, které podobný antifosilní zákon přijaly, přibývá, jen letos jej získala Francie, Dánsko a Finsko.

Zajímavosti ze světa nejen energetiky najdete každý týden na www.cislotydne.cz

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Ministr průmyslu Jan Mládek nám plánuje ještě do Vánoc ve Státní energetické koncepci nadělit každoroční poukázku na pět zbytečných milionů barelů ropy a pět miliard nepotřebných kubíků zemního plynu. Ovšem platit za dodávky zbytečných a špinavých fosilních paliv bychom museli my. Návrh energetické koncepce, jejíž projednání ve vládě je na spadnutí, totiž přehlíží možnosti důrazněji snížit závislost na dovozu paliv.“

„Nikdo nezpochybňuje, že jsme nezdravě závislí na nespolehlivém globálním trhu s ropou a dodávkách paliv z nespolehlivých zemí. Ale stále chybí jasná strategie k řešení této závislosti. V Británii už před šesti lety lék našli v podobě zákona, který nastavil závazné tempo antifosilní léčby. A řada zemí tento pozitivní příklad následovala, jen letos k nim přibyla Francie, Dánsko a Finsko. Česká vláda by měla urychlit přípravy antifosilního zákona, k jehož přijetí se zavázala ve svém programovém prohlášení.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Chytrá energie – energetická koncepce ekologických organizací založená na výpočtech Wuppertalského institutu: http://www.chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf

Spotřeba ropy v roce 2040 dle návrhu ASEK: 301,5 PJ
Spotřeba ropy v roce 2040 dle Chytré energie: 268 PJ
Spotřeba zemního plynu v roce 2040 dle návrhu ASEK: 381,2 PJ
Spotřeba zemního plynu v roce 2040 dle Chytré energie: 192 PJ (i s bioplynem je spotřeba plynu 226 PJ)

[2] Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb

České republiky v dlouhodobém časovém horizontu: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf

[3] Statistika zahraničního obchodu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO (kód KN8 pro zemní plyn je 27112100 a pro ropu 27090090)

[4] Bližší informace o navrhovaném českém zákoně a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/britanie-snizuje-zavislost-na-rope-plynu-uhli-o-2-rocne-diky-uspesnemu-zakonu

Šítky aktuality: