Číslo týdne: 50. Skotsko letos vyrobí 50 procent elektřiny z domácích obnovitelných zdrojů

Díky dobrým zákonům. Můžeme je mít také. Ukáže se to i zítra při hlasování poslanců o zákonu POZE<--break->.

Skotsko pokryje letos s největší pravděpodobností z padesáti procent spotřebu elektřiny domácími obnovitelnými zdroji. A v roce 2020 má velkou šanci vyrobit obnovitelně veškerou potřebnou elektřinu. Uvádí to nejnovější zpráva britské vědecké komise o naplňování skotského antifosilního zákona [1].

Podobná česká komise  - kdyby ovšem existovala - by pro začátek doporučila vládě udělat dvě věci: přijmout český antifosilní zákon a roztočit větrné elektrárny. Ani jedno však vláda zatím neudělala. Předložila však aspoň novelu, která by mohla odblokovat instalaci malých střešních solárních elektráren a podpořila bioplynové stanice na odpad. Poslanci a poslankyně budou zítra hlasovat o zákonu o podporovaných zdrojích energie, který to umožňuje.

Skotsko naopak úspěšně využívá jak antifosilní zákon, tak větrnou energii, a proto může příští rok zavřít svou poslední uhelnou elektrárnu [2]. To výrazně omezí skotské emise skleníkových plynů. Emise (a tedy i závislosti na fosilních palivech) už země snížila o víc než 26 % oproti roku 1990. Vědecká komise však skotskou vládu upozorňuje, že musí zvýšit úsilí, aby mohla dosáhnout plánovaného snížení o 42 procent do roku 2020. EU jako celek přitom plánuje snížit emise o 40 % až k roku 2030. Celkově Skotové zamýšlejí snížit závislost na fosilních palivech na pouhou pětinu do roku 2050. Stejný cíl stanovuje i britský antifosilní zákon [3].

Británie jako celek v roce 2008 a Skotsko samostatně v roce 2009 přijaly zákony, které stanovují, jak se ostrovní království zbaví zbytečné a škodlivé spotřeby uhlí, ropy a zemního plynu. Zákony byly výsledkem shody vlády s opozicí, svazem průmyslu a odbory. Británie snižuje každoročně závislost na fosilních palivech průměrně o dvě procenta [4] a loni dokonce o 9 % (díky zavírání uhelných elektráren) [5].

U nás zatím chybějí potřebné zákony. Vláda se ovšem v programovém prohlášení zavázala připravit českou obdobu úspěšného antifosilního zákona. Slíbila také využít potenciálu domácích obnovitelných zdrojů. Podle propočtů, které zveřejnily Komora OZE a Hnutí DUHA, máme obrovské příležitosti pro výrobu elektřiny z větru, které ovšem nevyužíváme [6]. Přestože by větrná energetika zaměstnala až 23 tisíc lidí, vláda nepředložila zatím žádný návrh na její rozumnou podporu a raději debatuje o šestkrát dražších nových jaderných reaktorech, které by přitom vyrobily maximálně stejné množství elektřiny jako vítr a přitom nadále zvýšily dosavadní rizika plynoucí z využívání atomové energie.

A jak si obnovitelné zdroje stojí ve srovnání s jinými možnostmi? Ekonomičtí experti společnosti Cambidge Econometrics posuzovali dva možné scénáře budoucího vývoje britské výroby elektřiny. První se zaměřuje na výrobu ze zemního plynu a druhý na větrné turbíny. Pro plynový scénář výpočty ukazují, že cena elektřiny vzroste do roku 2030 o 8 až 41 procent. Větrná varianta však přinese zvýšení cen maximálně jen o čtyři procenta [7].

Hnutí DUHA zveřejňuje každý týden zajímavosti a nové souvislosti z energetiky a ekonomiky v seriálu Číslo týdne, www.cislotydne.cz

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: 

„Skotsko letos dosáhne poloviční nezávislosti na fosilních palivech ve výrobě elektřiny. A za pět let bude nezávislé úplně. Spotřebu totiž pokryje jen z čistých domácích obnovitelný zdrojů. Ale nestalo se to mimochodem. Skotsko  - i Británie jako celek  - mají dobré zákony, které zajišťují, že se zbavují závislosti na dovozu ropy a plynu, zavírají uhelné elektrárny a vítají investory do moderních technologií.“

„Ani naší zemi nespadne moderní zelená ekonomika a prosperita do klína. Vláda by měla splnit svůj závazek z programového prohlášení, přijít s českou verzí úspěšného britského antifosilního zákona a navrhnout, jak chytit za vlasy velkou příležitost skrývající se ve výrobě elektřiny z větru.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz   

Poznámky:

[1] Reducing emissions in Scotland 2015 progress report Committee on Climate Change http://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Scotland-report-v6-WEB.pdf (str. 15)

[2] http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/23/longannet-power-station-to-shut-next-year

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_Change_Act_2008

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/britanie-snizuje-zavislost-na-rope-plynu-uhli-o-2-rocne-diky-uspesnemu-zakonu

[5] http://hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-1850-loni-spotrebovala-britanie-nejmene-uhli-od-roku-1850

[6] http://hnutiduha.cz/aktualne/nova-analyza-vitr-vyrobi-tretinu-elektriny-potrebne-v-cr-s-sestkrat-nizsi-podporou-nez

[7] The impact of wind energy on UK energy dependence and resilience  http://www.camecon.com/Libraries/Downloadable_Files/The_impact_of_wind_energy_on_UK_energy_dependence_and_resilience.sflb.ashx (str. 7, str. 8-10)

Šítky aktuality: