Číslo týdne: 550. Fosilní paliva spolkla loni ve světě dotace za 550 miliard dolarů a brzdí potřebné inovace

Dnes vyšla prestižní výroční zpráva Mezinárodní energetické agentury.

Celosvětová státní podpora fosilních paliv dosáhla loni již 550 miliard dolarů ročně. Obnovitelné zdroje zajišťují čím dál více energie, i když výdaje na jejich podporu jsou čtyřiapůlkrát nižší – 120 miliard dolarů. Před několika desítkami minut to uvedla Mezinárodní energetické agentura (IEA) v prestižní výroční zprávě [1].

Podle IEA fosilní dotace brzdí rozvoj méně dotovaných obnovitelných zdrojů a moderních technologií. Například v Saudské Arábii se vrátí vícenáklady na dvojnásobně úsporné auto až za šestnáct let, ale bez dotací na benzín by se vrátily již do tří let [1].

Zpráva World Energy Outlook je každoroční a nejzásadnější publikace IEA, která je široce uznávaná jako stěžejní zdroj pro globální energetické analýzy a scénáře [2]. IEA byla založena Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružuje 28 států (včetně České republiky) a zabývá se zejména energetickou bezpečností a ekonomickým rozvojem. Jedná se poměrně konzervativní instituci, jejíž názory nelze považovat za environmentálně orientované.

Podle Hnutí DUHA by i ČR by měla brát varování prestižní organizace (jejímž je členem) zcela vážně. Dotování uhlí, ropy a plynu u nás činí dle OECD téměř 7 miliard korun ročně [3]. Těžba a spalování uhlí jsou navíc nepřímo podporovány směšně nízkými odvody těžařů za těžbu státního nerostného bohatství [4]. Také elektrárenské společnosti jsou nepřímo podporovány tím, že nemusí hradit miliardové škody, které způsobuje pálení uhlí na zdraví a životním prostředí [5].

Vláda by měla splnit svůj slib a připravit zákon, který nebezpečnou závislost na fosilních palivech začne léčit a rozhýbe zateplování domů, investice do rychlé a pohodlné veřejné dopravy, recyklaci odpadů nebo výrobu domácí čisté energie [6]. V Británii se to už povedlo, podobná legislativa snižuje závislost na dovozu ropy a plynu a uhlí o dvě procenta ročně [7]. 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Globální dotace pro fosilní paliva dosahují ročně čtyřapůlnásobku podpory obnovitelných zdrojů. Dnes vydaná prestižní výroční zpráva Mezinárodní energetické agentury upozorňuje, že tato nerovnováha brzdí modernizaci energetiky a zavádění ekonomických inovací. Také u nás jde podpora fosilních paliv do desítek miliard.“

„Česká republika by měla brát varování Mezinárodní energetické agentury velmi vážně a snížit svoji kritickou závislost na stále dražších fosilních palivech. Jen tak ochrání rodiny a firmy před vyššími a vyššími účty. Prosadit zákon, který spotřebu ropy, plynu a uhlí srazí, je jeden z klíčových úkolů české vlády, k němuž se zavázala ve svém programovém prohlášení.“

Poznámky:
[1] Shrnutí World Energy Outlook 2014: http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2014SUM.pdf (str. 6 nahoře)
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/World_Energy_Outlook
[3] OECD Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/invento...
[4] Například uhlobaroni Pavel Tykač, Jan Dienstl a Tomášem Fohler (vlastnící společnost Severní energetická, a.s., která těží v Dolu ČSA a usiluje o prolomení limitů chránících Horní Jiřetín a další města a obce) si nechávají 98,5 % zisku z těžby uhlí, které je přitom vlastnictvím státu. Ten totiž těžařům přenechává uhlí za směšný poplatek ve výši 1,5 % jeho tržní ceny. Za čtyři roky tak vyvedli ze skupiny svých firem na dividendách 17 miliard korun, zatímco stát získal zlomek – jen 0,4 miliardy.
[5] Jen jediná stará a plýtvavá elektrárna Chvaletice, kterou si uhlobaroni Pavel Tykač, Jan Dienstl a Tomáš Fohler loni koupili od ČEZu, způsobuje každoroční škody na zdraví a životním prostředí ve výši tří miliard korun. Jejich uhrazení se však netýká Tykače a spol., ale státu a všech občanů prostřednictvím zdravotního pojištění nebo daní. Výpočty škod provedlo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf
[6] Bližší informace o navrhovaném českém zákoně a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf
[7] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/britanie-snizuje-zavislost-na-rope-plyn...

Šítky aktuality: