Číslo týdne: 77 - Bioplynová stanice v každém okresu pro větší energetickou soběstačnost

Nové zdroje by vyráběly čistou elektřinu a teplo, snížily závislost na ruském plynu a zvýšily recyklaci o polovinu

Každý okres v ČR může mít bioplynovou stanici na odpad, který jinak končí bezúčelně na skládkách či ve spalovnách. Nové čisté zdroje by posílily energetickou soběstačnost měst a obcí: vyráběly by teplo, kterým lze nahrazovat dovoz plynu z Ruska, a čistou elektřinu pro celkem 33 000 domácností.

Hnutí DUHA dnes zveřejnilo výpočty získané z údajů od firem zabývajících se využíváním biomasy [1]. Odpadové bioplynové stanice jsou ale jen jedním z užitečných projektů, které mohou tvořit novou energetickou koncepci řešící reálné problémy domácností, obcí a firem.

Dosavadní představa o koncepci postavené na jednom obřím centrálním zdroji energie padla se zrušením tendru na nový Temelín. Vláda by proto měla stávající návrh energetické koncepce smést ze stolu a novou postavit na mozaice bezpečných malých decentrálních projektů, které srazí enormní plýtvání energií i účty za ni a jež budou maximum energie vyrábět z místních obnovitelných zdrojů.

Pokud by bioplynové stanice zpracovávaly jen komunální odpad, zvýšily by míru tuzemské recyklace z 30 na 46 procent a přiblížily by tak ČR úspěšným evropským zemím. Využily by až 800 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, tedy stejně jako osm megaspaloven o velikosti, jaká je plánována v Chotíkově u Plzně. Spalovny by však zbytečně likvidovaly i jiné recyklovatelné suroviny, znečišťovaly ovzduší a produkovaly ročně přes 200 000 tun zbytkového odpadu, který většinou končí na skládkách [2].

Rozvoj bioplynových stanic by samozřejmě bylo potřeba podporovat, ovšem daleko menšími částkami než obří projekty spaloven. Ročně by na podporu bioplynových stanic zaplatila průměrná domácnost o 20 korun vyšší účet za elektřinu. Spalování uhlí stojí ve škodách na zdraví a životním prostředí přibližně stokrát víc, tyto obrovské peníze ovšem přenášejí výrobci skrytě na stát a občany ve formě nezaplacených externích nákladů [3].

Další novinky o české závislosti na fosilních palivech i překvapující zajímavosti ze světa ekonomiky a ekologie můžete pravidelně sledovat v seriálu: www.cislotydne.cz

 Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

 „Bioplynové stanice na odpad jsou jedním z konkrétních chytrých řešení, která mohou tvořit stavební kameny nové energetické koncepce založené na maximální decentralizaci a soběstačnosti. Mohou využívat velké množství biologického odpadu, který nyní zbytečně končí na skládkách nebo ve spalovnách.“

 „Vládní Pačesova komise spočetla, že pokud využijeme veškeré možnosti zateplování domů, solárních kolektorů na ohřev vody, moderních kotlů na peletky a dalších projektů, nebude pro vytápění českých domů potřeba žádný dovážený plyn ani uhelné doly.“

 „Temelínský tendr nesliboval srazit závislost na ruském plynu, pouze zvýšit už tak obrovské vývozy elektřiny. Po jeho zrušení má vláda volné ruce a prostor se na energetiku podívat jinak a začít řešit skutečné problémy: vysoké účty, znečištění a závislost na dovozu.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Shrnutí výpočtu dle údajů sdružení firem CZ Biom:

-        77 bioplynových stanic o výkonu 200 kWh (elektřina) a kapacitě cca 10 000 tun biologicky rozložitelného odpadu by fungovalo 7900 hodin ročně (90% využití)

-        zelený bonus za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla by byl 2,8 Kč/kWh (z toho 0,9 Kč je dnešní podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou pobírají i zdroje na zemní plyn a uhlí)

-        celková nutná podpora je tedy 340 000 000 Kč/rok

-        na 1 kWh celkové spotřebované energie vychází platba 0,006 Kč

-        při spotřebě 3 675 kWh/rok na domácnost jde o zvýšení platby o 21,34 Kč

[2] Chytré popelnice: Proč je lepší, aby stát kombinoval dobrou recyklaci s výrobou energie ze zbytkového odpadu, než aby přestal s podporou třídění a postavil řadu velkospaloven. http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/02/spalovny_darcovske_www.pdf

[3] Podpora odpadových bioplynových stanic by byla 0,006 Kč/kWh, ale externí náklady za škody na zdraví a životním prostředí ze spalování uhlí v českých uhelných elektrárnách jsou 0,67 Kč/kWh celkové spotřebované elektřiny. Zdroj: Výpočty Komory OZE dle externích nákladů na výrobu uhelné elektřiny http://www.komoraoze.cz/Komora_OZE/Aktualne_files/Prezentace_6-8-2013.pdf

 

Šítky aktuality: