Číslo týdne: 8 miliard by mohlo jít do Zelené úsporám

Poslanci a poslankyně zítra projednají zákon, který zatím směřuje do zateplování zbytečně málo peněz.

Poslanci a poslankyně Výboru pro životní prostředí projednají zítra novelu zákona o emisním obchodování [1]. Právě výnosy s emisních povolenek jsou hlavním zdrojem programu Nová zelená úsporám. Z analýzy Ministerstva životního prostředí ČR vyplývá, že výnosy z aukcí povolenek v letech 2015-2016 budou přibližně 8 miliard korun [2].

Ale zákon zatím směřuje do zateplování pouze třetinu plánovaných výnosů. Pokud poslanci a poslankyně financování nezvednou, podaří se do roku 2020 srazit zbytečně vysoké účty za dovážený plyn či špinavé uhlí domácnostem jen ve dvacetině z půldruhého milionu dosud nezateplených domů.

Sobotkova vláda navíc zvýšení financí pro Novou zelenou úsporám slíbila ve svém programovém prohlášení [3].

Podle propočtů a na základě zkušeností s podobnými programy je třeba k využití potenciálu úspor v českých budovách celková dotační podpora na úrovni 16 miliard korun ročně [4]. Podle studie ekonoma Miroslava Zámečníka by takový objem státních investic přinesl státu ročně 12,5 miliard (díky vyššímu výběru daní a nižší nezaměstnanosti) a vytvořil 31 000 pracovních míst [5]. Domácnosti, obce a firmy by v roce 2020 měly roční účty za teplo o 11,5 miliardy nižší než nyní [6].

Emisní povolenky však samotné nezajistí dostatek peněz. Dalším zdrojem pro zateplování se musí stát aktuální fondy Evropské unie – na energetické renovace bytových domů a veřejných budov by z nich podle podnikatelů a ekologických organizací mělo být do roku 2020 vyčleněno 10 miliard korun ročně [7].


Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Poslanci a poslankyně mohou zítra navrhnout, aby v příštích dvou letech bylo zatepleno třikrát více domů. Čtyřmilionová a stabilní Nová zelená úsporám spolu s fondy EU dokáží rozhýbat stavebnictví, zvýšit příjem státu z daní a vytvořit přes třicet tisíc nových pracovních míst ve všech regionech.“
„O směřování peněz z povolenek by měli uvažovat nejen poslanci a poslankyně vládních stran, které slíbily více podporovat zateplování. Shoda na ekonomicky a ekologicky přínosném opatření je napříč stranami. Ale je potřeba přestat o tom jen mluvit a začít investovat.“

Poznámky:
[1] Pozvánka na zasedání Výboru pro životní prostředí 19. 6. 2014: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=100049&pdf=1 (bod č. 1, od 13:00)
[2] MŽP: Analýza dopadů změny harmonogramu dražeb emisních povolenek v letech 2014 až 2016 do příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v těchto letech a do financování energeticky úsporných opatření
[3] Hnutí DUHA: Program vlády slibuje srazit kritickou závislost na fosilních palivech a zlepšit recyklaci odpadu: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/program-vlady-slibuje-srazit-kritickou-...
[4] Hnutí DUHA: Domy ve vatě: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/01/domy_ve__vate.pdf
[5] Zámečník, M., Lhoták, T.: Zateplování oživuje ekonomiku. Analýza makroekonomických dopadů Programu pro energetické renovace domů: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/03/zateplovan...
[6] Šafařík M.: Studie o dopdech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v Cěské republice: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2011/10/studie_o_dopad...
[7] Hnutí DUHA: Podnikatelé a ekologické organizace vyzývají ministry: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/podnikatele-ekologicke-organizace-vyzyv...

Šítky aktuality: