Čistá ekonomika pomůže v boji proti suchu

Ekologická a humanitární organizace v publikaci Globální změny podnebí a voda [1] upozorňují, že poroste-li znečištění skleníkovými plyny, následné globální změny podnebí tvrdě dopadnou zejména na obyvatele chudých rozvojových zemí. Živobytí drobných zemědělců v Africe nebo Asii by uškodil hlavně úbytek srážek a častější sucha i povodně. Obě organizace prosazují nový zákon, který stanoví závazné tempo, jakým by se v české ekonomice měly nastartovat čisté inovace a klesat exhalace [2].

Vědci totiž varují, že pokud nesnížíme exhalace skleníkových plynů, nedostatkem vody bude v polovině století trpět až o 2 miliardy lidí víc než dnes. Většina obyvatel rozvojových zemí, která se živí zemědělstvím, tak bude bez úrody, na níž je závislá.

Zatímco odpovědnost za rostoucí exhalace a s nimi spojené znečištění leží hlavně na bohatých průmyslových zemích včetně České republiky, následky ponesou hlavně lidé v rozvojovém světě.  Snižování exhalací ovšem neulehčí pouze jim, argumentuje publikace Člověka v tísni a Hnutí DUHA. Připomíná, že inovace také posílí naši ekonomiku, protože vzniknou desítky tisíc pracovních míst v nových průmyslových odvětvích a zbavíme se závislosti na dovozu ropy či plynu.

Ekologická organizace Hnutí DUHA i společnost Člověk v tísni prosazují zákon, který závazně stanoví, jak bude Česká republika snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně. Rozhýbe tak investice do zelených řešení, jako je zateplování domů, čistá energie, rychlá a pohodlná veřejná doprava nebo lepší recyklace odpadu. Na návrhu zákona podle úspěšného britského vzoru spolupracují rovněž experti Ekologického právního servisu.

Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, řekl:
„Člověk v tísni dlouhodobě pracuje v řadě zemí, zejména v Africe a Asii. I malé výkyvy podnebí zde mají dalekosáhlé dopady - prohlubující se sucha, výjimečné bouře, neúrody. Životy desítek milionů lidí jsou už teď zásadně ohroženy. V rámci rozvojové spolupráce jim můžeme pomoci s částečnou obranou proti dopadům těchto změn. Musíme ale řešit i důvody a tím pádem začít u sebe. Český zákon, který stanoví závazné tempo snižování znečištění, je nutný první krok, na němž by se čeští politici měli shodnout.“

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Snižováním exhalací nejenže uděláme svůj kus práce a pomůžeme předejít změnám podnebí, které by nejvíce uškodily chudým lidem v rozvojových zemích. Současně nastartujeme čisté inovace v české ekonomice, vytvoříme nová průmyslová odvětví a srazme naši závislost na dovážené ropě a plynu. Zákon rozhýbe zelená řešení od zateplování až po recyklaci odpadu.“

Poznámky:
[1] Publikace Člověka v tísni a Hnutí DUHA dostupná na: www.hnutiduha.cz/uploads/media/klima_voda_www.pdf

[2] Bližší informace o navrhovaném českém zákoně a iniciativě Velká výzva: www.velkavyzva.cz/pics/Velka_vyzva_brozura.pdf

[3] Podrobněji na webu Velké výzvy: www.velkavyzva.cz