Čisto a teplo s novým zákonem

Ekologické organizace uvítaly, že ČSSD dnes navrhla novým zákonem podpořit výrobu tepla z čistých, obnovitelných zdrojů.
Dobrá legislativa může znamenat důležitou podporu pro bioenergetiku – především domácí kotle a výtopny na biomasu – nebo solární kolektory na střechách českých domů. Hnutí DUHA a Calla budou v Poslanecké sněmovně prosazovat doplnění některých dodatečných klauzulí, které by zvýšily efektivnost zákona, a úpravy předloženého návrhu.
Zákon schválený v loňském roce podpořil výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ovšem možnosti čisté výroby tepla jsou podle oficiálních propočtů u nás asi dvojnásobně větší.
Že budou prosazovat zákon o podpoře obnovitelných zdrojů tepla, sociální demokraté slíbili už ve svém ekologickém programu před červnovými volbami.
Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:
"Podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů by pomohla rozhýbat odvětví, které u nás zatím zaostává. Vytvoří tisíce pracovních míst především v zemědělství a high-tech výrobě solárních kolektorů. Pomůže také snížit exhalace oxidu uhličitého a zajistí spolehlivé vytápění či teplou vodu pro tisíce domácností. Solární kolektory a kotle na biomasu by se mohly stát stejnou samozřejmostí jako třeba v Německu.“
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
"Výroba tepla je dnes u nás z více než 60 procent zajišťována z uhlí a souvisí s narůstajícím znečištěním ovzduší. Přitom v čistých obnovitelných zdrojích máme ohromný nevyužívaný potenciál. K tomu by nový zákon měl pomoci."