ČR odmítá, aby Evropská unie snížila množství odpadů a podporovala opakované používání výrobků

Nový odpadový zákon musí vycházet z evropského balíčku pro oběhové hospodářství

Ambiciózní balíček pro oběhové hospodářství přijatý Evropskou komisí [1] mění odpadové směrnice tak, aby posunuly Evropu k oběhovému hospodářství. Evropský parlament v březnu navrhl cíle balíčku ještě zpřísnit [2].

Ekologické organizace však mají k dispozici informace, že členské země Unie budou na svém květnovém jednání hájit dosavadní praxi a požadovat zpomalení přechodu k oběhovému hospodářství. Ten má přitom podpořit globální konkurenceschopnost kontinentu, udržitelný hospodářský rozvoj a vytvořit nové pracovní příležitosti.

Evropské organizace, jichž je Hnutí DUHA členem, zpracovaly mapu postojů zemí EU včetně České republiky. Je k dispozici zde:
http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/leaders-and-laggards-we-as...

ČR podle ministerstva životního prostředí podpoří 65 % recyklaci komunálních odpadů do roku 2030 a povinný sběr bioodpadů, jenž u nás platí od roku 2015. Podpoří také minimální požadavky pro systémy zpětného odběru výrobků. Těmi výrobci přejímají zodpovědnost za recyklaci a využití svých výrobků po ukončení jejich životnosti.

Evropští vyslanci ministra Richarda Brabce (ANO) však odmítají požadovat po firmách, aby se více zaměřily na ekodesign a vyráběli snadno recyklovatelné, kvalitnější a trvanlivější zboží. Naši zástupci v Radě EU také odmítají podpořit opakované používání výrobků. Týká se to navrženého evropského cíle připravit do roku 2030 k opakovanému použití 5 % komunálních odpadů i cíle opakovaně používat do roku 2030 10 % obalů. Zástupci MŽP mají na jednání Rady EU odmítnout také jakékoli cíle pro snížení produkce komunálních odpadů.

Ekologické organizace poukazují na netransparentní jednání zástupců členských zemí Rady EU. Lidé se většinou dozví jen to, jaký je skutečný postoj členských zemí při jednání Rady. Veřejnost však není seznámena s žádnými podklady pro její rozhodnutí. Na rozdíl od pozměňovacích návrhů a hlasování v Evropském parlamentu, kde jsou diskuse zaznamenávány a veřejně dostupné, probíhají jednání zástupců členských zemí v Radě EU za zavřenými dveřmi.

Poté, co si postoj k balíčku pro oběhové hospodářství ujasní zástupci členských zemí v Radě EU, se bude hledat shoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.

Konečná verze balíčku by měla být příští vládě hlavním podkladem pro přípravu nového odpadového zákona. Přepsat se budou muset také všechny čerstvé krajské plány odpadového hospodářství i plán národní, protože nepočítají s vysokou mírou recyklace. Hnutí DUHA při jejich tvorbě opakovaně varovalo, že hluboce zaostávají za evropským trendem.

Česká republika třídí a recykluje pouze 36 % komunálních odpadů [3], zatímco průměr v EU je 44 % [4] a úspěšné státy recyklují kolem 60 % [4]. Nyní diskutovaný plán Evropské komise navrhuje zvýšit recyklaci v EU na 60 % v roce 2025 a na 65 % do 2030 [1], přičemž europoslanci schválili cíl recyklovat v roce 2030 až 70%.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Konkrétními cíli pro snížení množství odpadů a vysokou mírou recyklace a opakovaného použití může Evropa do roku 2030 vytvořit 870 tisíc nových pracovních míst a ušetřit 414 milionů tun emisí CO2. Většinu nových pracovních míst i uspořených emisí má přinést opakované použití výrobků. Jakékoli cíle pro prevenci odpadů a opakované používání výrobků však Česká republika odmítá. S cíli recyklace komunálních odpadů navrženými Evropskou komisí však souhlasí.“

„Nicméně veřejná diskuse se k tomu nevedla a podklady i argumenty chybějí. Ekologické organizace poukazují na naprosto netransparentní jednání zástupců členských zemí. Evropská unie má problém s transparentností při přijímání rozhodnutí při jednání zástupců vlád členských zemí v Radě EU. Problém není “někde v Bruselu”, ale přímo u nás.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/europoslanci-vyraznou-vetsinou-podporili-pr...

[3] MŽP uvádí ve Zprávě o životním prostředí v ČR 2015, že jsme v roce 2015 recyklovali 36 % komunálních odpadů.

[4]  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf


 

Šítky aktuality: