ČR v Bruselu znovu prosazuje pálení odpadků namísto recyklace

Přitom budeme muset přijmout evrospký Balíček pro oběhové hospodářství

Zítra bude znovu jednat technická skupina ke směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů. Jednání takzvaného Trialogu, tedy zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kde se bude domlouvat finální kompromisní znění směrnice, proběhne 17. května. Zástupci České republiky na těchto jednáních přitom na základě oficiální pozice   prosazují, aby spalování plastů bylo považováno za obnovitelný zdroj energie a bylo tedy dotováno.

Návrh zvýhodnit pálení plastů [1] je přitom v přímém rozporu s cíli Plastové strategie Evropské komise a cíli Balíčku pro oběhové hospodářství, které by měly být definitivně schváleny Radou Evropské unie 22. května. Dosavadní stanovené cíle požadují, aby bylo 55% plastových obalů v roce 2030 recyklováno a aby byly všechny plasty od roku 2030 recyklovatelné. Nynější tlak na změnu designu plastů by byl podporou jejich spalování výrazně oslaben. Cíle recyklace obsažené v Balíčku pro oběhové hospodářství přitom budou pro členské země včetně ČR závazné.

Je to podruhé během krátké doby, kdy se ČR na úrovni EU snaží prosazovat spalování odpadků na úkor recyklace. Nedávno Hnutí DUHA informovalo o snaze MŽP umožnit spalovnám odpadků v Evropské unii vypouštět do ovzduší více toxických dioxinů, toxické rtuti, zdraví škodlivého prachu a oxidů dusíku [2]. Nyní jde o přímou podporu spalování plastů.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Plastové odpadky doopravdy nejsou obnovitelný zdroj energie a nic na tom nemění skutečnost, že žluté kontejnery se po vyvezení vždy znovu naplní. Při výrobě plastů se spotřebovává ropa, kterou lze obnovit jen v geologickém časovém měřítku. Plasty je třeba designovat tak, aby byly snadno recyklovatelné a byly po použití zdrojem surovin - recyklovány. Čeští politici by měli přestat o recyklaci odpadů jen mluvit a začít ji skutečně prosazovat. Zatím však kde mohou, vytrvale prosazují spalování. Směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů má pomoci zajistit rozvoj technologií, jako jsou větrné a solární elektrárny, nikoli pobízet k plýtvání se surovinami.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Podle návrhu by mohla být za obnovitelný zdroj považována i přeměna plastů na palivo

[2] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 20.4.2018: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vyuziti-modernich-technologii-naruby-bu...

Šítky aktuality: