ČR v zápasu s klimatickou změnou zaostává. V mezinárodním hodnocení hrajeme třetí ligu

Dnes zveřejněný žebříček nás staví na 43. místo z 57 zemí světa

V hodnocení úspěšnosti, jak státy čelí globální změně klimatu, obsadila Česká republika 43. místo. Vyplývá to z tabulky Climate Change Performance Index, kterou dnes spolu s partnery zveřejnila společnost Germanwatch [1]. Hodnocení založeného na dotazníkovém šetření se zúčastnilo 57 zemí.

O umístění rozhoduje soubor čtrnácti kritérií rozdělených do čtyř kategorií. Vedle vývoje emisí skleníkových plynů, který má v hodnocení největší váhu, jde o kategorie energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a klimatické politiky.

Podle hodnotitelů dosud žádná země nevyvinula takové úsilí, které by vedlo k naplnění jejího podílu na závazku odsouhlaseném v Pařížské klimatické dohodě. Z tohoto důvodu zůstávají první tři příčky neobsazeny, medaili si ještě žádná země nezaslouží. Nejlepší hodnocení a umístění na čtvrtém místě si vysloužilo Švédsko, následované Litvou a Marokem.

Česká republika se dostala do třetí skupiny hodnocených států společně s Polskem, Maďarskem nebo Čínou. Ve čtvrté skupině nejslabších zemí jsou například Spojené státy nebo Saúdská Arábie.    

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Z pohledu efektivity úsilí o zmírnění globální změny klimatu se Česká republika nemůže měřit s většinou zemí Evropské unie, ale třeba ani s Indií nebo Mexikem. Autoři dnes zveřejněného klimatického žebříčku do hodnocení zcela logicky zahrnují i rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů, bez kterých nelze ve snižování emisí dosáhnout potřebného pokroku. Důležitým krokem, který musíme v zápasu s klimatickou změnou urgentně udělat, je překonání stagnace obnovitelných zdrojů. Toho lze nejsnáze dosáhnout opětovným zavedením osvědčeného systému podpory pro obnovitelné zdroje, zejména vlastněné či spoluvlastněné obcemi, zemědělci a místními lidmi. Máme tedy reálnou šanci postoupit do vyšší ligy.“

“V kategorii energetické efektivity máme hodnocení na úrovni většiny druholigových států. Snížením spotřeby paliv, kterého lze dosáhnout odstavením plýtvavých uhelných elektráren, a zaváděním účinnějších technologií můžeme v efektivitě pomýšlet na vstup mezi elitu.“

Jan Burck, spoluautor Climate Change Performance Index ze společnosti Germanwatch, řekl:
 "Na mezinárodním diplomatickém poli se řada států jednoznačně hlásí k cílům plynoucím z Pařížské klimatické dohody. Teď je potřeba, aby tyto státy provedly konkrétní opatření v jednotlivých sektorech a závazek snížení emisí fakticky splnily."


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] The Climate Change Performance Index 2018, http://germanwatch.org/en/14639


Šítky aktuality: