Čunek chtěl otevřít cestu privatizaci státních lesů

Předseda lidové strany a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se v červnu pokusil prosadit, aby vláda z tehdy připravovaného plánu na ozdravění lesů vyškrtla klauzule, které vylučují pronájmy či masovou privatizaci státních pozemků a požadují, aby stát své dřevo prodával průhledně. Vyplývá to z dokumentů, jež Hnutí DUHA získalo [1].
Ministři zemědělství Petr Gandalovič a životního prostředí Martin Bursík ale Čunkův návrh odmítli.
Mezi body, které Čunek chtěl z takzvaného Národního lesnického programu vyškrtnout, jsou například:
„Zajistit transparentnost obchodních vztahů a efektivní systém prodeje dřevní hmoty.“„Zachovat dosavadní podíl státních lesů“„V legislativě zachovat ustanovení o zákazu pronájmu státních lesů za účelem hospodaření.“
Navíc žádal vypustit část, podle které státní lesy mají na svých pozemcích omezit holosečné kácení – tedy přecházet na těžbu po jednotlivých stromech nebo malých skupinách – a více chránit přírodu.
Vicepremiér přitom chtěl namísto toho do programu vložit klauzuli, podle které „klíčovým faktorem je minimalizace vlivu státu jako dominantního vlastníka lesního půdního fondu na trh s produkty lesa a lesnickými službami (maximalizace outsourcingu)“. Takové opatření by posílilo vliv dřevařských společností.
Právě zástupci České asociace podnikatelů v lesním hospodářství – tedy sdružení dřevařských firem – byli jediní, kdo při loňském vyjednávání o plánu požadovali nechat otevřenou cestu k pronájmům a privatizaci státních lesů. Místopředseda vlády potom jejich požadavek vytáhl v takzvaném meziresortním připomínkovém řízení. Byl však opět odmítnut.
O možném napojení předsedy lidovců na zlínský dřevařský gigant CE Wood přitom spekuloval již v srpnu publicista Petr Havel [2].
Schválení Národního lesnického programu ukončilo debatu o velkoplošné privatizaci a pronájmech státních lesů – výslovně je vylučuje. Zelenou dává jen drobným odprodejům a scelování pozemků.
Hnutí DUHA prosazuje, aby státní lesy zůstaly ve veřejném vlastnictví, protože tak mohou lépe sloužit jako součást krajiny, zdroj vody a čistého vzduchu nebo místo pro výlety. Soukromí vlastníci by vyžadovali nákladné finanční kompenzace – takže privatizace by byla důležitou překážkou ozdravění lesních porostů.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
„Návrh je svým způsobem sympatický. Vicepremiér se nesnaží nic skrývat a otevřeně říká, o co mu jde. Čunek chtěl nejen umožnit masovou privatizaci veřejných lesů a vyškrtnout požadavek na průhledné obchodování se státním dřevem. Také návrh, aby státní lesy pokračovaly s holosečemi a nepřecházely na zdravější postupy těžby, velmi vyhovuje dřevařským firmám. Vlastní totiž velké lesní harvestory." "Lesy ČR nejsou pouze firmou na výrobu dřeva. V prvé řadě spravují státní lesy, které poskytují i další veřejné služby. Kdyby byly soukromé, stát by za ně musel vyplácet tučné kompenzace. Obzvlášť pikantně v téhle souvislosti znějí nedávné zvěsti v tisku, podle kterých premiér seriózně uvažuje o jmenování Čunka ministrem zemědělství. Pokud by se ministrem odpovědným za státní lesy politik, který ve vládě hájí zájmy dřevařských firem, je to jako kozel zahradníkem."
Poznámky:
[1] Dokumenty jsou oficiální připomínky Jiřího Čunka k návrhu Národního lesnického programu, které 6. června v takzvaném meziresortním připomínkovém řízení odeslal ministrovi zemědělství.
[2] Blog Petra Havla na Aktualne.cz