Dnes na vládě: slibujeme, co jsme slíbili. Vláda odkazuje své nástupkyni víc problémů se stavbami, než sama zdědila

Ekologické organizace prosazují zrychlení povolovacích procesů a vrácení občanských práv

Ministryně Karla Šlechtová dnes seznámila vládu se svou představou sjednocení a zjednodušení pravidel rozhodování o stavbách. Ekologické organizace vítají tyto úvahy o zrychlení povolovacích procesů, ale zároveň trvají na nutnosti vrátit lidem práva stavební záměry připomínkovat. Předložený podklad ministryně pro místní rozvoj však nepřináší nic nového. Diskutovaná řešení ani jasně neformuluje. Hovoří o potřebě “zvažovat”, “analyzovat” či “řešit otázky”. V závěru pak uvádí, že to vše má trvat déle než jedno volební období.  

Naopak ekologické organizace prosazují účinná konkrétní řešení pro zrychlení, zprůhlednění a zjednodušení procesů povolování staveb a zároveň opětovné zahrnutí veřejnosti do připomínkování záměrů (http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/rozhodovani-o-stavbach).

Totéž přitom měla přinést velká stavební novela, kterou nedávno schválil Parlament a začne platit od ledna příštího roku. Ta se však zásadním způsobem nevydařila  - rychlejší rozhodování se v ní ministryni Šlechtové prosadit nepodařilo. Navíc došlo - i s její podporou - k vyloučení veřejnosti z rozhodování u více než 90% záměrů staveb a z průzkumů.před těžbou surovin. Tato vláda tak své nástupkyni odkáže ještě více problémů, než sama zdědila.

Podklad pro vládu ministryně Šlechtové říká například:
“Pro zrychlení a zjednodušení přípravy a realizace stavebních záměrů je bezpodmínečně nutné ...přehodnotit strukturu stavebních úřadů, včetně věcné i místní příslušnosti”.
“Oddělením výkonu státní správy a samosprávy by došlo mj. k minimalizaci rizika vzniku systémové podjatosti.”
Bude nezbytné: “”prověřit možnosti lepšího finančního ohodnocení úředníků úřadů územního plánování a stavebních úřadů,” či “přehodnotit nastavení kvalifikačních požadavků a odborných předpokladů úředníků”.
Posoudit je třeba: “...odůvodněnost speciálních úprav pro určité skupiny staveb.”

Zarážející neznalost práva ale projevuje ministryně Šlechtová v bodě, kde požaduje vyhodnocení “maximální redukce možnosti opakovaných připomínek a námitek k již rozhodnutým záležitostem a zejména možnosti opakovaných podnětů k přezkumům a návazným obstrukcím.”
Podávaní opakovaných připomínek k rozhodnuté věci totiž zákon nikdy nepřipouštěl a o délce i výsledku řízení ze zákona rozhoduje výhradně úřad. Navíc byla - s velkou podporou ANO a ČSSD – vyloučena účast veřejnosti. Pokud sporné ustanovení v novele nezruší Ústavní soud ČR, tak se u drtivé většiny záměrů od ledna 2018 nebudou smět občané vyjadřovat vůbec.
 
Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
„Materiál ministryně Karly Šlechtové pro dnešní zasedání vlády celkem správně popisuje, jak řešit úřední průtahy a chyby při rozhodování o stavbách. A nepřímo potvrzuje, že tato vláda za čtyři roky nevyřešila nic. Věřme, že ta příští bude schopnější a vedle rychlejšího stavění vrátí lidem právo vyjádřit se ke stavbě spalovny či třeba průzkumu těžby uranu v sousedství.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů je rozhodně potřeba. Ekologické organizace to prosazují už roky. Je škoda, že se vláda neinspirovala našimi návrhy, když k tomu měla nedávno velkou příležitost. Místo toho vládní novela stavebního zákona doplněná o návrhy poslanců Foldyny a Adámka zbavila občany práv připomínkovat stavby a další projekty. Vrácení práv i opravdové zrychlení povolování staveb a dalších záměrů tak musí zařídit až vláda příští.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.czŠítky aktuality: