Dnes spuštěn nový interaktivní adresář místních farmářů s téměř 500 kontakty

Hnutí DUHA tak přispívá k letošnímu Mezinárodnímu roku rodinného farmaření

 Hnutí DUHA dnes spustilo inovovaný adresář farmářů – databázi, která pomáhá spotřebitelům najít si svého nejbližšího farmáře a začít od něho nakupovat kvalitní místní produkty. Spotřebitelé jej nově naleznou na adrese www.adresarfarmaru.cz. Obsahuje informace a kontakty na 463 farem, bioklubů nebo dodavatelů bedýnek.

 Inovovaný adresář přináší uživatelům nejenom nový design, ale především nové informace a snazší orientaci. K tomu slouží interaktivní mapa i snadné a rychlé vyhledávání. Lidé mohou nyní také vyjadřovat spokojenost se službami nebo produkty jednotlivých farmářů. Novinkou je i snadné navrhování nových kontaktů, takže uživatelé se mohou sami výrazně podílet na aktualizaci databáze.

 Adresář si mohou lidé zdarma stahovat i do svých chytrých mobilů a mohou tak vyhledávat kontakty kdykoliv a kdekoliv – třeba na dovolené nebo během pracovní cesty. K dispozici je mobilní aplikace pro Android i iPhone [1].  Nový adresář farmářů připravila pro Hnutí DUHA firma Coex.  

 Nakupováním u místních farmářů si spotřebitelé zajistí čerstvé a kvalitní potraviny a zároveň podpoří drobné zemědělce ve svém regionu i zdravou krajinu. Připojí se tak ke stovkám občanských a farmářských organizací a milionům lidí na celém světě, kteří letos podpoří rodinné farmy. Rok 2014 vyhlásilo totiž OSN jako Mezinárodní rok rodinného farmaření [2]. Světové společenství tím upozorňuje na klíčovou roli rodinných farem v produkci potravin i na problémy, kterým tyto farmy čelí – například obtížnému přístupu ke zdrojům, stárnutí populace a vylidňování venkova nebo omezené účasti v rozhodovacích procesech.

 Sedmdesát procent světové produkce potravin přitom pochází z rodinných farem [3]. Mezinárodní organizace dlouhodobě upozorňují na jejich zásadní roli v udržitelné potravinové produkci zacílené na potravinovou bezpečnost a soběstačnost i v péči o krajinu [4]. Rodinné farmaření hraje nezastupitelnou roli v šetrném hospodaření, které bere ohled na životní prostředí a podílí se na zachování biodiverzity i místních odrůd plodin a původních plemen hospodářských zvířat. Rodinné farmy většinou také efektivněji nakládají s energií a jsou v tomto ohledu produktivnější [5]. V neposlední řadě přispívají k rozvoji venkova.

 Klára Havlová ze spotřebitelského programu Hnutí DUHA řekla: 

 „Nakupování kvalitních a čerstvých potravin přímo od farmáře je nyní opět o něco snažší. Dnes Hnutí DUHA spustilo nový interaktivní adresář farmářů, který uživatelům nabízí praktické informace, pohodlné a přehledné vyhledávání i možnost aktivně jej ovlivňovat. Kromě inovovaných webových stránek mohou uživatelé využívat i mobilní aplikaci adresáře pro Android a iPhone. 

 „Vyhlášení roku 2014 Mezinárodním rokem rodinného farmaření potvrzuje, že podpora drobných místních farmářů je klíčová pro trvalou udržitelnost, ochranu krajiny i rozvoj venkova. Pokud spotřebitelé zatím váhali, jestli nakupovat u místních farmářů, letošní rok je perfektní příležitostí jak začít.“  

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

 [1] https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hnutiduha.bioadresar&hl=cs, https://itunes.apple.com/cz/app/bio-adresar/id738646892?ls=1&mt=8

 [2] Rodinnými farmami jsou myšleny farmy, na kterých většinu práce vykonávají rodinní příslušníci. 

 

 

[3] http://www.familyfarmingcampaign.net/files/materiales/435498592_2.pdf

 

[4] http://www.familyfarmingcampaign.net/files/documentos/IYFF%20Conceptual%20Doc%20English%20March%202011.pdf

[5] http://www.familyfarmingcampaign.net/files/materiales/435498592_2.pdf  Tato tisková zpráva vznikla za finanční podpory Evropské komise. Za obsah tiskové zprávy zodpovídá Hnutí DUHA a nemůže být v žádném případě považován za stanovisko Evropské komise.
Šítky aktuality: