Dobré recyklační služby v praxi: Hnutí DUHA našlo 13 průkopníků

Hnutí DUHA připravilo a vydalo souhrn několika příkladů dobré praxe v třídění a recyklaci. Uvedeným třinácti městům a obcím v Čechách i na Moravě se osvědčil pytlový sběr tříděného odpadu, platba podle počtu odvezených popelnic a oddělený sběr odpadků z kuchyní nebo zahrad. Množství nevytříděných odpadů na člověka a rok se tak podařilo snížit pod 100 kilogramů, tedy třetinu českého průměru.

Několik příkladů obcí a jejich úspěchů:

    * Staré Město díky dobrému nakládání s odpady dokázalo v roce 2008 recyklovat přes 42 % komunálních odpadů, dvojnásobek celostátního průměru.

    * V Novém Boru motivovali domácnosti snadným tříděním do pytlů. Během jednoho roku se zvýšily příjmy obce z vytříděných plastů na pětinásobek. Když lidé nemusí chodit daleko ke kontejnerům, snáze se do systému třídění zapojí.

    * Tvrdí se, že třídění bioodpadu, tedy zbytků z kuchyně a zahrad, nepatří na sídliště. V Uherském Hradišti se od roku 1995 tomuto mýtu úspěšně vzpírají, bioodpad třídí 99 % lidí z bytové zástavby.

    * V Hustopečích nad Bečvou platí domácnosti od počátku devadesátých let za svoz odpadků podle toho, kolik jich vyprodukují. Také zde funguje pytlový sběr, umožňující domácnostem třídit stejně snadno jako nosit odpad do popelnice. Místním se tak podařilo vyhazovat méně než 100 kg odpadu za rok, tedy 30 % celostátního průměru.

Celá studie je ke stažení zde >>

Hnutí DUHA navrhlo a prosazuje změnu zákona, která usnadní třídění odpadu i rodinám, které nežijí v progresivních obcích. Navrhlo balíček tří konkrétních opatření, jež pomohou, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Ministerstvo životního prostředí už dva z našich návrhů zařadilo do připravované legislativy [1].

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady, řekl:
„Budeme rádi, pokud uvedené příklady dobré praxe motivují další obce k zlepšování recyklačních služeb. Bez dobrých zákonů budou však pozitivní příklady spíše výjimkou. Česká republika recykluje pouhých 20 % komunálního odpadu. Na skládkách a ve spalovnách končí miliony tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Třeba sousední Německo a další evropské země recyklují až třikrát více. Aby se situace zlepšila, musí domácnosti dostat možnost snadno třídit hlavní druhy odpadů, včetně nejvíce zastoupených kuchyňských a zahradních odpadů.“

Poznámky:

[1] Více informací v tiskové zprávě >>