Dobrovolníci budou opět šlapat na paty pytlákům

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA letos v zimě opět vyrazí do terénu na Šumavě, kde se vyskytují ohrožení rysi. Hlídky, organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí.
Hlavní sezóna rysích hlídek probíhá vždy od podzimu do jara, kdy jsou šelmy ilegálním lovem nejvíce ohroženy. Účastní se jich desítky lidí z jihu Čech i ze vzdálenějších míst republiky. Úvodní školení dobrovolníků proběhne už tento víkend. Je otevřeno novým zájemcům.
Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit. Hlídky zároveň získávají důležité údaje o výskytu šelem.
Podobné hlídky, které už sedmým rokem Hnutí DUHA s místními organizacemi pořádá v Beskydech, pomáhají chránit ohrožené šelmy, získávají podrobné informace o jejich pohybu v horách a zničily řadu nástrah políčených na vlky.
Podobný projekt probíhá v Beskydech, kde jej pořádá Hnutí DUHA s místními organizacemi. Dobrovolníci ve spolupráci s CHKO Beskydy získávají podrobné informace o pohybu šelem v horách. Za sedm let se jim podařilo objevit a zničit řadu návnad, které pytláci políčili na vlky.
Šumavské hlídky se letos zaměří na prostor mezi Volary, Prachaticemi a Českým Krumlovem. Oproti minulým letům bude území rozšířeno o některé oblasti vojenského prostoru Boletice, kde byly letos otevřeny pro veřejnost turistické stezky. Víkendové úvodní školení dobrovolníků (20.–22. října) proběhne ve Volarech. Účastníkům budou přednášet odborníci ze správy šumavské chráněné krajinné oblasti a z Hnutí DUHA. Zájemci se mohou hlásit na emailu rysi.hlidky@hnutiduha.cz nebo telefonním čísle 605 853 787 či přímo online na www.selmy.cz/hlidky/rysi/prihlaska.
Šíření šelem je důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově. Ale ze čtrnácti rysů, která správa šumavského národního parku označila vysílačkou, bylo patrně už osm zastřeleno. Počet ilegálních odstřelů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Ačkoliv je u nás zabití vzácné šelmy hodnoceno jako trestný čin, ilegální lov stále představuje vážnou překážku přežití vzácných rysů. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Předchozích ročníků projektu se na Šumavě zúčastnily desítky dobrovolníků z celých Čech a stále se hlásí noví zájemci. Dobrovolníci, kteří se rozhodnou rysích hlídek zúčastnit, třeba jen na pár dní, dostanou speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“