Dobrovolníci pomáhají s revitalizací rašelinišť na Stožecku

Čtrnáct dobrovolníků napravuje v tomto týdnu škody vzniklé dlouhodobým odvodňováním Šumavy. Stejně jako v minulých letech tvoří dobrovolníci hráze a půdou zasypávají staré umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích. V loňském roce se věnovali především oblasti Soumarského rašeliniště, letos se jejich úsilí přesune také na Stožecko.

V rámci Týdne pro les a divočinu pomáhají dobrovolníci od 15. do 22. srpna 2020 vzácné šumavské přírodě a podporují její schopnost zadržovat vodu v krajině. Kromě fyzicky náročné práce je čeká odborná exkurze, přednášky na různá témata a navazující zážitkové programy.

Šumavská rašeliniště se doposud potýkají s důsledky umělého odvodňování, které probíhalo ve větším rozsahu především v poválečném období a mělo za cíl usnadnit přístup a hospodaření v místních lesích. Tím se však zásadně narušil proces pozvolného přirůstání rašelinišť stojící na dostatečném přísunu vody. Bez něj mech rašeliník ztrácí schopnost vytvářet na svém povrchu nové generace a postupně se proměňovat v rašelinu.

Více než čtvrtina z celkem 25 000 hektarů všech českých rašelinišť, která zastávají nenahraditelnou funkci v prevenci sucha i povodní, se nachází právě na Šumavě. V blízkosti rašelinišť tu najdeme i četná jezírka, která skýtají nejen romantické pohledy, ale také podmínky pro život mnoha vzácných živočichů a rostlin.

Tento Týden pro les a divočinu je šestý z celkem osmi Týdnů, které během léta tradičně pořádá Hnutí DUHA po celém území ČR od Šumavy až po Bílé Karpaty. Tento dobrovolnicko-vzdělávací program, který v sobě kombinuje prvky vzdělávání o lese s praktickým zapojením účastníků do konkrétních aktivit ochrany přírody, se letos odehrává již po třiadvacáté. Týdny pro les a divočinu jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [1], která usiluje o odolnější, původnější, druhově i věkově pestré lesy a dosud ji podpořilo téměř 67 000 lidí.

Kateřina Mášová, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, řekla:
„Týden pro les a divočinu na Šumavě je v repertoáru našich týdenních akcí stálicí. Nejen podporovatelé Hnutí DUHA si této oblasti cení a rádi přiloží ruku k dílu při její ochraně. Jsme rádi, že i díky výborné spolupráci s NP Šumava můžeme každoročně nabízet možnost pomáhat přírodě na Šumavě široké škále účastníků Týdnů. Bývají mezi nimi nejen studenti, ale i pracující lidé z různých oblastí.”

Lukáš Linhart, koordinátor dobrovolníků v NP Šumava, doplnil:
„Dobrovolníci se stali neodmyslitelnou součástí revitalizačních prací v NP Šumava. Tradičně bývají zárukou šetrně a citlivě prováděných opatření, která v rašeliništích za účelem jejich záchrany realizujeme. S obnovou mokřadních biotopů se řada z nich již naprosto ztotožnila, neboť si díky přímému zapojení uvědomují jejich nenahraditelný význam pro krajinu, zejména v době poměrně razantního nástupu klimatické změny.“

Poznámky:
[1] Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz