Dusí nás smog - a vláda stále otálí s antifosilním zákonem, který by ozdravil vzduch i ekonomiku

Komentář k aktuální smogové situaci

Aktuální extrémní smog na Ostravsku a dalších místech (například Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín a další) i nadměrné znečištění ovzduší, které sužuje obyvatele od začátku roku ve většině měst a některých obcích, ostře kontrastují s absencí skutečně účinných opatření pro zlepšení kvality ovzduší.

Znečištění z průmyslové výroby nelze srazit rychle. Hnutí DUHA vytrvale upozorňuje, že hlavní podíl viny nese závislost na fosilních palivech a plýtvání energií. Relativně vysoký podíl průmyslu na naší ekonomice dávno nepotřebuje fosilní paliva ani plýtvání.

V ČR například zbytečně běží zastaralé uhelné elektrárny, které vyrábějí elektřinu na vývoz a způsobují i ekonomicky více škod než užitku. Také asi 300 tisíc domácností stále spaluje uhlí v domácích kotlích a ministerstvo životního prostředí dokonce z fondů EU financuje nákup nových kotlů na uhlí.

Česká vláda slíbila už v programovém prohlášení, že připraví tzv. antifosilní zákon, který se osvědčil v Británii a dalších zemích. Zákon by stanovil cíle a postupné konkrétní kroky pro snižování emisí skleníkových plynů. Konkrétní přijatá účinná opatření by srazila i smog. Vláda však návrh klíčového zákona zatím ani neprojednala a její funkční období se krátí. Proti zákonu vystoupil Svaz průmyslu a dopravy i Českomoravská konfederace odborových svazů. Zato má podporu veřejnosti, desítek firem a osobností [1]. 25 000 lidí se obrátilo na politiky, aby takový zákon přijali.

Kromě zavírání nepotřebných uhelných elektráren a podpory pro výměnu uhelných kotlů za biomasová či tepelná čerpadla by zákon rozhýbal moderní technologie v průmyslu, čisté domácí obnovitelné zdroje energie, rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu i výrobu aut na čistší pohon. Města by také byla motivována chránit ovzduší a obyvatele například omezením vjezdu naftových vozidel, která jsou hlavním zdrojem prachu z dopravy. Takové opatření chystá například Paříž, Madrid, Athény či Mexiko City [2].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Lidé se dnes dusí smogem, stejně jako včera. Nejde jen o Ostravsko, ale třeba v Brně už byl na několika místech překročen hygienický limit čtyřikrát za prvních devět dnů roku. Vláda by proto měla urychleně splnit slib a předložit antifosilní zákon. Úplně vymazat znečištění ovzduší rychle nepůjde, ale vláda musí konečně začít pracovat na opatřeních, která jej sníží, a to provést rychle lze. Není například vůbec nutné provozovat zastaralé uhelné elektrárny, když jejich výrobu vyvážíme. A je možné hned zastavit dotace na nákup nových uhelných kotlů pro domácnosti, když už dávno existují daleko lepší technologie.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.velkavyzva.cz/podporuji-nas

[2] https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/02/four-of-worlds-bigge...