Dva hlavní úkoly pro nového ministra dopravy

Zodpovědnou koncepcí může pozitivně ovlivnit směřování dopravního sektoru na mnoho let dopředu.

  • Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury [1] by měla odpovídat skutečným potřebám státu, nikoli potřebám některých zájmových skupin. Nejdříve je proto nutné porovnat veřejný užitek všech plánovaných dopravních projektů a teprve poté určit pořadí jejich financování. Ekologické organizace žádají, aby byl proces transparentní a s účastí široké veřejnosti.
  • Nový ministr by se neměl zaleknout vydírání kamionových dopravců a rozšířit mýtné pro nákladní auta i na silnice prvních, druhých a třetích tříd, aby přes ně řidiči neobjížděli zpoplatněné dálnice a rychlostní silnice. Značná část silnic nižších tříd je totiž vedena středem obcí a těžký nákladní provoz na nich bezprostředně negativně ovlivňuje zdraví obyvatel i stav vozovek. Po rozšíření mýtného tímto způsobem volají rovněž kraje a postižené obce [2]. Pavel Dobeš by měl určit pravidla pro rozšíření mýtného a v průhledném výběrovém řízení najít dodavatele celého systému.

Martin Fadrný z Ekologického právního servisu řekl:
„Úkolem Ministerstva dopravy je zajistit, aby se za veřejné peníze stavělo jen to, co je skutečně potřeba. Příprava Dopravních sektorových strategií (SeStra 2) musí proběhnout tak, že se nejprve vytvoří seznam všech dopravních projektů, ty se následně vyhodnotí z hlediska dopravní a ekonomické efektivity a vlivů na životní prostředí. Teprve na základě toho vznikne objektivní seznam priorit, který bude vycházet ze skutečných veřejných potřeb.“
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA uvedl:
„Česká republika rozestavěla spoustu projektů a počítá, že je částečně zaplatí z evropských peněz. Kvůli nedostatečné legislativě, de facto neexistujícímu stanovení priorit i problémům ve výběrových řízení a růstu vícenákladů však Evropská komise odmítá některé z nich financovat. Hrozí tak nárůst zadlužení státního rozpočtu o další desítky miliard korun. Je to lekce, která ukazuje, že vytvoření přesvědčivého plánu priorit dopravních staveb, který EK požaduje a dodržování pravidel ve vyhlašování tendrů a v dodržování projektových rozpočtů není možné dále odkládat.“
Aleš Kuták z Dopravní federace dodal:
„Rozšíření dosud polovičatého systému mýtného pro těžkou nákladní dopravu na silnice 2. a 3. tříd je prioritní záležitostí. Jen tak bude ochráněno zdraví lidí v obcích, sníží se devastace vozovek a posílí motivace k využívání železnice.“
Poznámky:
[1] Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury musí být součástí Dopravní sektorové strategie (SeStra, resp. SeStra 2). Ta je dokumentem, jehož zpracování po ČR vyžaduje Evropská komise. Tender na zpracovatele SeStra 2 byl již vypsán. Dopravní sektorové strategie nejsou totožné s tzv. Dopravní superstrategií či Dopravní superkoncepcí Víta Bárty.
[2] Svaz měst a obcí ČR i Dopravní komise Asociace krajů ČR  podporují Memorandum za rozšíření mýtného pro nákladní dopravu i na silnice první, druhé a třetí třídy - http://www.dopravnifederace.cz/temata/mytne-pro-silnicni-nakladni-doprav...