Dvacítka dobrovolníků pomůže s ochranou bělokarpatských lesů a luk

Začal Týden pro divočinu v Radějově

Dobrovolníci v Radějově budou od soboty pracovat v Bílých Karpatech při ochraně semenáčků, tvorbě a opravě oplocenek, přípravě výsadby nových stromů, obnově květnaných luk i značení doupných stromů. Ty ve svých dutinách ukrývají mnohé živočichy a hnízdí v nich sovy. Na mrtvém dřevu spadlých stromů budou žít dřevokazné houby, brouci jako roháč velký nebo různé druhy tesaříků, což posílí druhovou pestrost lesa. Skupina také pomůže odstranit náletové dřeviny. Na vzácných přírodních lokalitách v okolí Radějova u Strážnice stráví celý týden. Program doplní celodenní exkurze za poznáním okolí a besedy s pozvanými odborníky.
 
V Bílých Karpatech lidé po staletí provozovali způsob hospodaření, který vytvořil podmínky pro výjimečnou druhovou rozmanitost místních luk a hájků. Proto nezanikly ani zdejší květnaté orchidejové louky, kde se daří vzácným druhům motýlů. Je ovšem nutné louky tradičně sekat nebo spásat dobytkem a nenechávat je zarůst náletovými rostlinami. Ty jsou obvykle velmi odolné a vytlačují místní vzácné druhy.

Je také třeba podpořit obnovu původních druhů dřevin, především stavbou oplocenek kolem semenáčků. Důležité je i označování doupných stromů, jež jsou domovem mnoha druhů živočichů. Odumřelé a doupné stromy spolu s hospodařením výběrovým způsobem jsou významné pro zdravé, udržitelné lesy. Rezervace a lesy v okolí Radějova jsou hnízdištěm celé řady ptáků.
 
Radějov leží v jižní části CHKO Bílé Karpaty nedaleko hranic se Slovenskem. Přímo v blízkosti obce se nachází přírodní památka Žerotín, přírodní rezervace Kútky a jen o několik kilometrů dál národní přírodní rezervace Čertoryje (NPR Čertoryje). Obec je vstupní branou do biosférické rezervace Bílé Karpaty, jenž je od roku 1996 pod ochranou organizace UNESCO.

Týdny jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [1], která mimo jiné prosazuje přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Jen v letošním roce bude dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce rozpadem ohrožena až polovina všech smrkových porostů. I proto budou letos Týdny pro divočinu zaměřeny z velké části na pomoc během krize českých lesů.

Týden pro divočinu v Radějově je letošním sedmým z celkem osmi, které Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 22. ročník tohoto týdenního pracovně-vzdělávacího programu. Každý Týden v sobě kombinuje prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s praktickým zapojením účastníků do konkrétních aktivit ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Kontakty:
Pavel Dekař, vedoucí Týdne pro divočinu v Radějově, 608 718 853
Aleš Miklík, média a komunikace, 731 465 279, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz

Týdny pro les a divočinu jsou v roce 2019 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MInisterstvem vnitra ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Pardubickým krajem a dárci Hnutí DUHA.