EkoBiograf uvede ekofilmy podle poslední módy

KDE: Brno, Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí, a další místa
KDY: Pondělí až pátek 19.–23. května, vždy v podvečer a večer
CO: Přehlídka ekologických filmů EkoBiograf
KDO: Pořádají Hnutí DUHA Brno a Nadace Veronica
Už čtvrtý ročník festivalu EkoBiograf probíhá příští týden v Brně. Letos nabídne nejen dokumentární filmy, nýbrž také doprovodný program: divadlo, cyklus autorských čtení Ekobibliograf, originální výstavu ještě originálnějších kreseb a přednášky.
Podvečerní a večerní projekce „ekofilmů podle poslední módy“ budou seřazeny do několika tematických bloků. Součástí jsou i debaty s odborníky nebo povídání s autory. V menu tematických večerů se objeví den filmů o stále dražší ropě; další věnovaný alejím v české krajině, putováni a poutnictví; cyklus projekcí od studentů FAMU nebo vítězné snímky mezinárodního festivalu Ekofilm. Na programu je  i pozoruhodný dokument Ztracená rovnováha. Američtí filmaři v něm sledovali, jak společnost ExxonMobil zajišťuje, aby se v novinách psalo o globálních změnách podnebí něco úplně jiného, než říkají vědci.
Součástí přehlídky je také pondělní debata politiků o českém přístupu ke globálním změnám podnebí. Zúčastní se jí vicepremiér Martin Bursík, senátor profesor Bedřich Moldan, šéf sněmovního výboru pro životní prostředí Libor Ambrozek i zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Bude spojena s promítáním celovečerního dokumentu Jedenáctá hodina, kterým provází Leonardo DiCaprio.
Pátek je vyhrazen rodičům s dětmi a animovaným pohádkám na ekologická témata.
Projekce probíhají v brněnském Sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí. Doprovodné akce jsou umístěny na dalších místech v moravské metropoli.
Současně tento i příští týden probíhají v kině Scala i Sále Břetislava Bakaly promítání pro školy.
Úplný program festivalu zájemci najdou na www.hnutiduha.cz/ekobiograf
Kompletní program letošního EkoBiografu:
Sál Břetislava Bakaly - Žerotínovo náměstí 6
Pondělí 19.5.
Slavnostní zahájení festivalu v 18:00 s bioobčerstvením od firmy Rebio
Velký sál
18:30 11.hodina (The 11th Hour, rež. Nadia Conners, Leila Conners Petersen, USA 2007, 95 min., české titulky)
Zlomový bod, ve kterém ještě stále máme šanci změnit směrování naší planety. Jak ho najít? Jak blízko jsem mu? Nebo jsme ho již propásli? Leonardo DiCaprio se táže více než 50ti předních vědců, myslitelů a vůdčích osobností na nejpalčivější otázky o budoucnosti naší planety.
Vstupné 50 Kč
20:30 Kolik je hodin? Plný komín
Diskuse o stavu životního prostředí v České republice i o budoucnosti naší planety. Mojmír Vlašín se táže senátora prof. Bedřicha Moldana, ministra Martina Bursíka, zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové a Vojtěcha Koteckého z Hnutí DUHA.
Vstup zdarma
Malý sál
19:30 Zóna bezpečí (rež. Lukáš Kokeš, ČR 2007, 13 min,)
Radioaktivní reportáž z oblasti jaderné elektrárny Temelín, rekonstruující příběh drobné korupce, kterou však ani jedna ze zúčastněných stran jako špatnou nevnímá. Symbióza nukleárního inženýra a protitemelínsky orientovaného včelaře na pozadí strachu z atomového hospodářství. Podstatu psychologického faktoru neprodejnosti medu objasní nezávislé měření jaderných fyziků, výsledky vídeňské konference stovky světových vědců a jedna středověká bajka.
Hormonální akvárium (rež. Tereza Tara, ČR 2007, 20 min.)
Když před několika lety našli britští rybáři v těle rybího samce jikry, nestačili se divit. Jejich podezření padlo na nedalekou farmaceutickou továrnu, odkud se podle nich mohly dostat do řeky látky využívané při výrobě hormonální antikoncepce. Podle nejnovějších výzkumů ale mohou za to, že rybí samci přicházejí stále častěji o svou mužnost, takzvané endokrinní disruptory. Tyto látky se dostávají do vody z moči žen užívajících hormonální antikoncepci. Hravý a vtipně sestříhaný dokument studenty FAMU.
Beseda s režisérkou Terezou Tarou.
Úterý 20.5.
Velký sál
18:00 Farmář John – s vidlemi a kamerou (The Real Dirt on Farmer John, rež. Taggart Sieger, USA 2007, 85 min., české titulky)
Impozantní příběh nekonformního farmáře z amerického Středozápadu Johna Petersona, také umělce a novátorského myslitele, který se snaží více než třicet let najít tvář své farmy ležící ve venkovské části státu Illionois. Zachycuje 50 let strastiplných i humorných proměn hospodářství od útočiště hippie, přes zadlužení až po úspěšnou ekologickou farmu.
Vítěz více než 30ti festivalů.
Beseda o českém ekologickém zemědělství s vedoucím katedry environmentálních studií Zbyňkem Ulčákem a Tomem Václavíkem z firmy Greenmarketing.
Vstupné 50 Kč
20:30 Ukrutně dobrá koupě (A Killer Bargain, rež. Tom Heinemann, Dánsko 2006, 58 min., české titulky)
Za nekompromisní odhalení exploativního vztahu mezi tzv. třetím světem a západní konzumní společností. Film poukazuje na zrádné kořeny falešného blahobytu, který získáváme pouze za cenu velkého utrpení jiných.
Vítěz přehlídky Ekofilm 2007
Červená stop – utopená skládka  (Red Cod – A Submerged Stockpile, rež. Marco Pisapia, Itálie 2006, 27 min)
Na dně světových moří se hromadí různé zbytky válečného arzenálu. Po mnoha letech se vlivem koroze uvolňují do prostředí různé toxické sloučeniny a způsobují dlouhotrvající znečištění, jež poškozuje mořský ekosystém a představuje vážnou hrozbu pro rybáře.
Vítězný dokument přehlídky Ekofilm 2007
Vstup zdarma
Malý sál
19:30 Odkaz kolektivizace českého venkova
Seminární blok s filmovými ukázkami věnovaný procesu násilného združstevňování v Československu v 50. letech povede Petr Slinták.
Ztráta tradice (rež. Olga Sommerová, ČR 2001, 58 min.).
V padesátých letech bylo vystěhováno z rodových hospodářství 5000 selských rodin. Všem byl zabaven majetek, mnozí z nich byli vězněni. Dnes na původních gruntech opět hospodaří jenom 18 z nich. Národ, který ničí selské rody, ztrácí tradici.
Středa 21.5.
Velký sál
18:00 Surová (Crude, rež. Richard Smith, Austrálie 2007, 90 min. české titulky)
Ropa. Odkud pochází? Kdy dojde? Kam nás žene? Tento výjimečný dokument prolétne dějiny: od zrození ropy v dobách, kdy žili dinosauři, až po dnešek, kdy vládne modernímu světu a neobejdeme se bez ní. Film odhaluje znepokojující paradox podložený vědeckými důkazy. Totiž, že náš zbrklý úprk za využitím posledních zdrojů nás zavede na nebezpečnou cestu do budoucnosti. Cestu, kterou naše planeta už prošla
Vstupné 50 Kč
20:30 Ztracená rovnováha (Out of Balance: ExxonMobil’s Impact on Climate Change, rež.Tom Jackson, USA 2006, 65 minut, české titulky)
Zatímco mezi vědci panuje už od roku 1995 konsensus v otázkách globálních změn klimatu, ropná společnost ExxonMobil financuje mediální kampaně s cílem zmást veřejnost, platí vědce klimaskeptiky a ovlivňuje vlády po celém světě. Klimatické Vrtěti psem. Příběh o souvislosti mezi „největším problémem, kterému kdy svět čelil“ a „největší soukromou společností v dějinách lidstva“.
Vstupné 50 Kč
Malý sál
19:30 Putování starými cestami (rež. Ljuba Václavová, ČR 2006, 28 min.)
Poetický dokument nabízí obrazy krajin s jejími pěšinami, cestičkami, cestami i silnicemi. O jejich vzniku, proměnách i zániku poutavě vyprávějí dva zajímaví lidé: Václav Cílek, geolog, znalec krajiny a výtvarník František Skála, který sám sebe nazývá poutníkem a jehož artefakty z přírodních materiálů, včetně předmětů nasbíraných u cest a silnic.
Aleje jako součást naší krajiny (rež. Ljuba Václavová, ČR, 2007, 29 min.) –
Aleje na našem území lemují pěšiny, cesty a silnice už od dob baroka a tvoří tak důležitou součást toho, čemu se říká barokní krajina. Spolu s vylidňováním krajiny někdy od poloviny minulého století však rostl i postupný nezájem o aleje. V posledních letech dochází zčásti vlivem nesmyslného silničního zákona k jejich masivnímu kácení, zvláště kolem silnic. Patří aleje do dnešní moderní či postmoderní krajiny? A o co všechno jejich ničením přicházíme? Dokumentem provázejí geolog Václav Cílek, fotografka Hana Rysová, krajinný ekolog Pavel Klimeš a krajinní architekti Markéta a Petr Veličkovi.
 
Beseda s Jiřím Zemánkem o poutnictví.
Čtvrtek 22.5.
Velký sál
18:00 Mír s tuleni – válka s mloky (rež. Miloslav Novák, ČR/Itálie 2007, 100 min.)
Filmová esej o tom, „kdy člověk přestává být Člověkem...a stává se tuleněm“ je vůbec prvním středoevropským celovečerním dokumentárním filmem s přírodopisně-sociologickou tématikou
Beseda s režisérem Miloslavem Novákem a zoologem Romanem Zajíčkem z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Vstupné 50 Kč
20:30 Zaplavení (Drowned Out, rež. Franny Armstrong, UK, Indie, 2002, 75 min., české titulky)
Monstrózní projekt přehrady Sardár Saróvar povede k postupnému zatopení stovek vesnic. Kontroverzní stavba, na začátku financovaná Světovou bankou, je indickými politiky propagována jako naděje pro chudé oblasti sužované suchem. Ve skutečnosti bude gigantická nádrž prospěšná spíše průmyslu a bohatým oblastem, zatímco dopad stavby na chudé rolníky nad přehradou i pod ní je již nyní katastrofální. Sledujeme zoufalý odpor obyvatel vesnice Džalsindhí, jejichž chatrče jsou již jen pár metrů nad hladinou.
Beseda o situaci v České republice a aktuálně o Nových Heřmínovech, kterým rovněž hrozí zaplavení.
Vstupné 50 Kč
Malý sál
19:30 Vybydlená planeta (rež. Jitka Stropková, ČR 2006, 57 min.)
Globalizace, příroda a my Češi.
Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám (Martin Slunéčko, ČR, 2007, 26´)  - Jaroslav Dušek provází televizní dokumentem o křehké rovnováze lesa, který ve Vysokých Tatrách zmizel za jediný večer, zatímco na Šumavě mizí desítky let. V Národním parku Bavorský les byly ponechány lesní porosty zničené vichřicí a kůrovcem svému vývoji a staly se turistickou atrakcí. V Čechách se o přirozeném vývoji lesa vede nelítostná bitva...  
Pátek 23.5.
Velký sál
18:00 Model střižený pro rodiče a děti
Krátké animované snímky s ekotematikou: Krtek ve městě, Jak Rákosníček nevyrobil duhu, Lednice, Simpsonovi, Muž, který sázel stromy a další…
Vstup zdarma
20:30 Princezna Mononoke (rež. Hayao Miyazaki, Japonsko 1997, 134 min.)
Za dávných časů, v divokých hvozdech Japonska začíná mýtický boj mezi rozrůstající se civilizací lidí a zvířecími božstvy, které vládnou lesům. A také příběh lásky lidského dítěte vlčí bohyně - princezny Mononoke - a válečníka věřícího v mír mezi lidmi a přírodou - prince Ashitaky.
Vstup zdarma
Předprodej vstupenek v Domě pánů z Lipé
Zvýhodněné vstupné aneb kouzelná kartička za 100 Kč.  Předložením této karty získáte na všechna představení 50% slevu, karta je přenosná.
Doprovodný program=doprovodná kolekce
Klub DESERT, Rooseveltova 11
12.5.
18.00 Kusy syrového Sádla               
vernisáž výstavy kreseb biologa Jiřího Sádla a čtení z jeho knižně vydaného deníku Prázdná země         
20.00 Hadry z těla: koncert
vstupné 50 Kč
14.5. 16:00 exkurze na Třídírnu odpadů a linku zpracovávající PET lahve firmy Gansenwinkel v Modřicích. Počet účastníků je omezen, přihlášení na tel. 542 422 750.
G-studio, Kounicova 22
15.5. 18:30 Divadlo Vosto5: Zahrádkáři aneb Láska klíčí pod betonem. Rodové mystérium v kapitolách.
Tento opus se pouští do nelehkého souboje se zažitými představami o čistotě našeho venkova. Je možné, že jsou dnešní zahrádkáři dědicové starých sedláckých gruntů? Je možně, že Vosto5 je dědicem venkovského realismu? Představení plné nečekaných souvislostí a nadsázky.
vstupné 100 Kč
Fakulta sociálních studií, učebna č. 52, Joštova 10
21. 5. 16:00 Přednáška Milana Smrže: Česká republika je obnovitelná
Nejnovější studie Milana Smrže s názvem "Cesta k energetické svobodě" zkoumá, zda jsme schopni transformovat energetický systém ČR do udržitelné podoby. Autor studie, předseda národní sekce evropského sdružení Eurosolar a viceprezident evropské asociace, představí svou vizi přechodu ČR na obnovitelné zdroje energie a zmíní se i o jeho ekonomických výhodách.
19. – 23. 5. Výstava: České lesy
O podobě český lesů, přírodě blízkém hospodaření a pralesích u nás vypráví nová výstava Hnutí DUHA.
Foyer sálu Břetislava Bakaly
Ekobibliograf – cyklus autorských čtení
Spolupořadatel: časopis Sedmá generace
Začátek vždy v 17:00, vstup zdarma
Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, přednáškový sál
20.5. Antonín Bajaja: Zvlčení (romaneto o vlcích, lidech a úkazech)
Baladický popis neodvratného pronikání dvou odlišných světů, lidí a vlků. Věrné vykreslení života vlčí smečky hledající svůj nový domov v moravských Karpatech. Ani zde se však nedá vyhnout setkání s lidmi.
Magnesia Litera za prózu v roce 2003.
21.5. Jiří Zemánek: beseda Nežijeme na planetě, ale v ní – vědomí „živé Země“
a čtení z připravované knihy D. Abrama Kouzlo smyslů. Vnímání a jazyk ve více než lidském světě.
David Abram je kulturní ekolog, filosof a pouliční kouzelník. Jeho články měly velký vliv na ekologické hnutí v Severní Americe, ale i v jiných částech světa.
22.5. Marek Orko Vácha: čtení z připravované knihy "Místo, na němž stojíš je posvátná země" a beseda na téma Křesťanství a příroda
M. Vácha je biolog a katolický kněz zabývající se tématy evoluční biologie, lékařské etiky a vztahem věda-víra, člověk – příroda. Autor několika knih, ze kterých uslyším ukázky.
23.5. Michal Hvorecký: Lovci a sběrači
Kniha povídek současného slovenského autora. Hypermarkety budoucnosti, sledování tv seriálů jako droga, bezcharakterní zákulisí byznysu, okultní vraždy ve velkoměstě, bizarní prostředí obrovské street party.