Ekologické FSC vánoční stromky jsou k mání

Na stále více místech má veřejnost možnost nakoupit vánoční stromky pocházející ze šetrně obhospodařovaných lesů s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council). [1] Ten zaručuje, že v daném lese byla dodržována pravidla šetrného, přírodě blízkého hospodaření bez holosečí.

Prodávané FSC jedličky, borovice a smrky navíc pocházejí z tuzemských lesů. Pomáhají tak omezit stinnou stránku prodeje vánočních stromků, kterou je produkce škodlivin v případě jejich dovozu ze vzdálených zahraničních plantáží, čímž vytvářejí velkou ekologickou stopu..    

Praha
V Praze se o jejich prodej před budovou Ministerstva životního prostředí (Vršovická 65, Praha 10) postará Správa Krkonošského národního parku, která je již téměř dva roky držitelem prestižního certifikátu FSC lesního hospodaření. V úterý 7. prosince a středu 8. prosince od 9 hodin tak budou mít zájemci možnost do vyprodání zásob koupit FSC smrčky za režijní cenu zahrnující náklady na prořezávku a na dopravu z Krkonoš do Prahy. Prvních 300 nakupujících navíc dostane malý FSC dárek v podobě svícnu, vařečky nebo jiných kuchyňských potřeb.

„Lesnické prořezávky jsou ve většině krkonošských lesů zatím ještě nutnou součástí péče o tuto část bohatství našeho nejstaršího národního parku. Stromky z prořezávek jsme podobným způsobem nabídli s velkým úspěchem už loni ve Vrchlabí a dostali jsme velké množství ohlasů, že by si je rádi koupili i milovníci krkonošské přírody v Praze,“ shrnuje ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka důvody pro volbu místa prodeje stromků.

FSC vánoční stromeček si také v úterý 7. prosince domů koupí ministr životního prostředí Pavel Drobil.

Brněnsko
Na Brněnsku podle ekologických pravidel FSC hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále ŠLP Křtiny). Přes pět tisíc FSC smrčků se bude prodávat například v Bílovicích nad Svitavou, Vranově, na zámku ve Křtinách
(vše 18. - 19. 12.), Babicích nad Svitavou (20. 12.), Jedovnicích (11. 12.), Olomoučanech, Bukovince (11. - 12. 12.), Rudicích (12. - 18. 12.) a v dalších obcích.

„ŠLP Křtiny je nejdéle ekologicky a přírodě blízkým způsobem hospodařící lesní majetek v České republice. Certifikát FSC má už od roku 1997. Jeho prestiž podtrhuje i to, že je tradičním partnerem města Brna a každoročně dodává velký vánoční strom, který stojí v centru na náměstí Svobody,“ poznamenal Ing. Tomáš Duda, ředitel organizace FSC ČR.

Svitavsko
Na Svitavsku se o FSC certifikované majetky jednotlivých obcí stará lesní správce Milan Hron. Letos bude prodávat stromky z těchto FSC lesů v Březové nad Svitavou, Brněnci, Karlích, Čisté nebo Květné.

„Hospodaření podle FSC jednoznačně má jednoznačně pozitivní vliv na „zdraví“ lesa. Ten kdo si stromek od nás koupí, si tak může být jistý, že při jeho pěstování nedocházelo k používání nebezpečných chemických látek, nehnojilo se, nevápnilo, nevznikaly velké holoseče, zvyšuje se biologická rozmanitost v lese a část lesa se nechává k samovolnému vývoji. I díky tomu mají návštěvníci našich lesů možnost poznat kousek zachovalé a nezničené přírody,” říká Milan Hron.


Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Tradiční vánoční stromek lze koupit s dobrým svědomím. Určitě bych preferoval tuzemské stromky s certifikátem FSC před umělými nebo často dováženými vánočními stromky například z dánských farem, které se na jejich pěstování specializují. Při dovozu z těchto plantáží totiž procestují kamionem půl Evropy a jejich doprava tak daleko více znečistí ovzduší a prostředí, ve kterém žijeme. Škoda, že státní podnik Lesy ČR nehospodaří podle pravidel šetrného hospodaření jako je tomu u státních lesů v některých jiných evropských zemích a až na jednu malou výjimku nemají certifikát FSC a nemohou lidem nabídnout ani dřevo, ani vánoční stromky s garancí zdravých lesů.”

Tomáš Duda za FSC ČR dodal:
„Možnost vybrat a koupit si místní vánoční stromek s jasným a ekologicky šetrným původem namísto stromku, který má neznámý a v některých případech nelegální původ, je tou správnou a vánoční volbou.”

Poznámky:
[1] Prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků FSC (Forest Stewardship Council) byl vytvořen mezinárodní nevládní neziskovou organizací se stejným jménem, kterou na začátku 90. let založily společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Základní ideou je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Českým zástupcem mezinárodní organizace FSC je FSC ČR, o. s.