Ekologické organizace jsou vyděšeny tím, že v Litoměřicích možná došlo ke zneužití ekologických zákonů ke korupci

Pokud se potvrdí policejní obvinění vznesené proti Lubomíru Studničkovi, půjde nesporně o první případ zcela nepřijatelného zneužití občanských práv, které zaslouží odpovídající potrestání. Nevládní organizace věří v dobrou práci justice a budou v této věci očekávat bezodkladné rozhodnutí soudu.

Prokáže-li se, že Lubomír Studnička postupoval tak, jak popsala média, byl jeho postup v příkrém rozporu nejen se zákony České republiky, ale také s etickým kodexem >> , který dobrovolně přijaly všechny ekologické organizace sdružené v asociaci Zelený kruh. Tento postup striktně odsuzujeme. Naštěstí, prokáže-li se obvinění, půjde o první takový případ za celých sedmnáct let platnosti příslušného zákona.

Občanská práva daná veřejnosti ekologickými zákony využívají hlavně místní lidé, kteří připomínkují novou skládku vedle své obce, plánovanou továrnu ve své čtvrti nebo kácení stromů ve své ulici. Takové zákony patří mezi demokratické samozřejmosti a ve stovkách měst a obcí vylepšují kvalitu života. Napomáhají dosažení všeobecně přijatelné dohody mezi investory, úřady a místními lidmi.

Stejně jako nás nenapadne rušit nemocnice kvůli vzácným kauzám korupce mezi lékaři, či policii ČR kvůli prokázaným případům zneužití pravomoci veřejného činitele, ani tento ojedinělý případ nemůže být důvodem ke zpochybňování práva místních lidí vyjadřovat se ke stavbám ve svém sousedství. Ostatně Poslanecká sněmovna se v minulosti už vícekrát shodla, že hodlá občanská práva v ekologických zákonech zachovat a rozšiřovat.