Ekologické organizace z 19 zemí EU vyzývají ministra Richarda Brabce k funkčnímu zákazu skládkování

 Odpad se má především recyklovat, ne skládkovat či spalovat

Dvacet dva významných ekologických organizací z devatenácti zemí EU otevřeným dopisem vyzývá ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby špatně formulovaným zákazem skládkování odpadů nepřesouval odpady ze skládek do spaloven [1]. Funkční zákaz skládkování, založený na biologické stabilitě odpadu, by naopak vyřešil hlavní problém skládek a zároveň neblokoval nárůst recyklace.

Celá Evropa se chystá změnit dosavadní plýtvavou ekonomiku na oběhové hospodářství, v němž se bude většina odpadů recyklovat. ČR by neměla opakovat chybu některých západoevropských zemí, které kvůli vysoké recyklaci tvoří méně odpadů, než jejich zbytečně, dříve postavené spalovny zpracují. Evropské ekologické organizace nabízejí Ministerstvu životního prostředí aktivní pomoc v  prosazení oběhového hospodářství v ČR.

Platný český zákaz skládkování odpadů od roku 2024 Hnutí DUHA vítá. Jeho stanovení podle parametru výhřevnosti je však chybné, neboť směřuje dnes skládkovaný odpad ke spalování. Tento parametr také nemá oporu v žádné evropské směrnici. Do nyní platné novely zákona o odpadech jej navrhl v roce 2014 poslanec a nynější hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Byl navržen poslancem a nikoli ministerstvem, proto neobsahoval žádná ekonomická vyhodnocení. Nevíme tedy přesně, jak velké investice by pro tuto variantu byly  potřeba vynaložit ani kdo by je zaplatil.

Hnutí DUHA má k dispozici lepší a ekologičtější řešení, které spočívá v přetřídění, kompostování a využití bioplynových stanic a nevylučuje spalování malého množství zbytkového nerecyklovatelného odpadu [2].

Prospěšný zákaz skládkování odpadů je možné upravit (nastavit dle parametru biologické stability) už v právě projednávané novele zákona o odpadech. Ta je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Zcela nový zákon o odpadech má předložit MŽP poté, až budou oficiálně známy nové odpadové směrnice EU (balíček pro oběhové hospodářství).

Dvacet dva evropských ekologických organizací ze zemí od Portugalska po Litvu a od Dánska po Itálii poukazuje na fakt, že naše země v rozporu s požadavky evropské směrnice o skládkách odpadů dlouhodobě umožňuje skládkovat odpad bez předchozí úpravy [3]. Upozorňují také, že ČR neplní ani požadavek směrnice na nižší skládkování biologicky rozložitelných odpadů [4].

Česká legislativa by měla neprodleně vyřešit tyto požadavky, a nikoli zakazovat skládkování způsobem, který přesměruje odpady do špinavých a drahých spaloven a zablokuje rozvoj recyklace. Naopak bychom se měli poučit příklady z jiných zemí. Např. Itálie dříve schválený parametr zákazu skládkování podle výhřevnosti již zrušila, a také proto tam některá města recyklují nyní 80 % svých komunálních odpadů. Vhodné ekonomické nástroje pro přesun odpadů ze skládek k recyklaci nám navrhla jak Evropská komise [5], tak poslanci Evropského parlamentu.


Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Musíme se připravit na zákonem daný zákaz skládkování od roku 2024. A musíme také většinu komunálního odpadu dnes ukládaného na skládky přesměrovat k recyklaci a nikoli do spaloven. Je to čistší a ekonomičtější řešení. Požadují to také  přicházející evropská pravidla  oběhového hospodářství, která budeme muset brzy plnit.”

“Dvacet dva ekologických organizací z devatenácti zemí EU píše ministru Brabcovi, abychom zrušili parametr výhřevnosti pro zákaz skládkování. Takto konstruovaný zákaz skládkování totiž nahrává spalování odpadů. Pokud místo toho zakážeme skládkovat odpady, které se biologicky rozkládají, a budeme průmysl a obce motivovat k lepší prevenci a třídění odpadů, můžeme recyklovat 70 i 80% komunálních odpadů. Tak to už dělají některé příkladné evropské regiony.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Otevřený dopis ekologických organizací odeslaný ministru životního prostředí Richardu Brabcovi je přílohou.

[2] Hnutí DUHA navrhuje zachovat zákaz skládkování k roku 2024, ale nikoli podle parametru výhřevnosti (který vede k pálení odpadů), ale podle parametru biologické rozložitelnosti (který vede k přetřídění, kompostování a využití bioplynových stanic). http://hnutiduha.cz/odpadova-studie

[3] Článek 6 a) směrnice č. 1999/31/ES, o skládkách odpadů

[4] Článek 5 směrnice č. 1999/31/ES, o skládkách odpadů

[5] Návrhy Evropské komise České republice z roku 2013 zde: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf
Další návrhy z roku 2017 zde:
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cz_cs.pdf

[5] Návrhy Evropského parlamentu, poslední dvě strany: http://bit.ly/2r2muGS

Příloha: dopis evropských ekologických organizací ministru Richardu Brabcovi: ke stažení zde

Šítky aktuality: