Ekologické vize nestačí. ČSSD by měla přijít na programové konferenci s konkrétními řešeními

Nesplněné vládní závazky: antifosilní zákon, zdravější lesy, recyklace odpadů - a zachování občanských práv?

Zítra na programové konferenci představí ČSSD svůj volební program. V tom předchozím v roce 2013 slibovala například vyčistit smog, ozdravit lesy, zlepšit ochranu zemědělské půdy, prosadit antifosilní zákon a zavést pasivní domy od roku 2016. Strana také deklarovala, že podpoří recyklaci odpadů, vytlačení projíždějících kamionů z obcí a zachová účast občanů v rozhodování o svém životním prostředí [1].

Hlavní výsledky vlády
Vládě Bohuslava Sobotky se však povedlo prosadit jen dílčí řešení a v některých zásadních bodech výsledky původnímu programu strany zcela odporují. Hlavním ekologickým úspěchem vlády (který však ČSSD v programu neměla) jsou nová pravidla pro národní parky, které umožní lépe chránit divočinu [2].

Schválení ústupu od uhlí ve státních koncepcích a zachování limitů těžby na Dolu ČSA kalí prolomení limitů na Dolu Bílina a hlavně neprosazení vlajkového antifosilního zákona, který by nastavil jasné tempo snižování celkové závislosti na fosilních palivech a nutil plnit konkrétní úkoly z koncepcí (které se zatím plnit nedaří). Vláda se neposunala v reformě neudržitelného lesního hospodaření a stagnaci recyklace odpadů. Nepředložila odpadový zákon, který by nastartoval recyklaci komunálního odpadu k evropské úrovni.

Zásadním selháním by bylo konečné schválení novely stavebního zákona, která bere lidem práva na účast v rozhodování o stavbách, těžbě a dalších činnostech, které poškozují přírodu a životní prostředí v jejich okolí [3].

Za výsledky samozřejmě nesou zodpovědnost i jednotliví ministři z jiných koaličních stran – například ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO nebo ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Naopak ČSSD má ministerstvo průmyslu.

Další výsledky vlády
Kotlíkové dotace pomáhají vytlačovat nejšpinavější kotle a od roku 2017 navíc vyřazují z podpory uhelné kotle. Stále však podporují kombinované kotle na uhlí a dřevo, v nichž v praxi lidé topí hlavně uhlím [4]. Pokračovaly programy na zateplování domů, ale pasivní domy od roku 2016 zavedeny nebyly.

Antifosilní zákon byl rozpracován, ale vláda jej nestihla přijmout, natož prosadit v Parlamentu. Na druhou stranu schválila vláda aktualizaci Státní energetické koncepce ČR a Politiku ochrany klimatu v ČR. Ty obsahují konkrétní úkoly, které – pokud budou naplňovány, což se zatím nedaří – sníží závislost na fosilních palivech [5]. ČSSD se v programu z roku 2013 vyhýbala otázce limitů těžby hnědého uhlí. Její vláda pak po ostrých debatách rozhodla o zachování limitů na velkolomu Československé armády, kde chrání města a vesnice. Ale zároveň prolomila limity na velkolomu Bíliny, rypadla se však musí zastavit 500 metrů od lidských sídel.

Vláda ČSSD silně podporuje výstavbu nových jaderných reaktorů, ale stále neodhalila, jakým způsobem by je občané měli zaplatit, jestli přímo v dražších účtech za elektřinu, v daních nebo zvýšením riskantní závislosti na Rusku nebo Číně.

Zlepšení ochrany půdy před erozí, které schválil Parlament, kazí souběžné a opakované zhoršování její ochrany před zástavbou. Kroky k ozdravení lesů (zejména povinnost šetrnějšího hospodaření a přírodě bližšího druhového složení lesů) nebyly podniknuty vůbec.

Sliby do budoucna
Dlouhodobý program, který si ČSSD schválila na sjezdu 10 - 11. března v Brně, předkládá obecné vize (což je dáno nejspíš hlavně povahou dokumentu) [6]. Hnutí DUHA proto očekává, že samotný program, který ČSSD zveřejní v sobotu, přetaví obecné deklarace do konkrétních řešení, jakou jsou zákony, státní koncepce, finanční mechanismy a podobně.

ČSSD v dlouhodobém programu:
Obecně slibuje vyčištění smogu, útlum spotřeby uhlí, rozvoj obnovitelných zdrojů, zateplování domů, rozšíření mýta pro kamiony na další silnice, lepší ochranu půdy, podporu místních potravin, ozdravení lesů a zachování práva lidí ovlivňovat využívání krajiny
Konkrétněji navrhuje antifosilní zákon, zdanění fosilních paliv a opatření pro zadržování vody v krajině
Vůbec se nezabývá otázkou ochrany přírody, národních parků a divočiny
Vynechává deklaraci o zachování limitů těžby uhlí a obnově těžbou postižených severních Čech
Deklaruje podporu jaderné energetice, ale nezabývá se kardinální otázkou financování nových jaderných reaktorů
Obecně mluví o recyklaci odpadů, ale několikrát se zmiňuje o silné podpoře spalování odpadu, což jde v praxi bez jasných pravidel a silné prorecyklační politiky proti sobě

Hnutí DUHA proto upozorňuje, že pro naplnění vizí a opravdu ucelenou ekologickou politiku by program ČSSD měl - kromě překlopení antifosilního zákona, zdanění fosilních paliv a opatření pro zadržování vody v krajině z dlouhodobého programu - dále obsahovat například:
reformu kotlíkových dotací tak, aby podporovaly pouze čisté zdroje a byly dostupné všem sociálním skupinám
novelu energetického zákona, která v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR zavede penalizaci nízko účinné výroby elektřiny z uhlí
respektování rozhodnutí o zachování limitů těžby uhlí na velkolomu ČSA a pokračování v sociálně citlivé transformaci Ústeckého a Karlovarského kraje
novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která obnoví přiměřenou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny
přípravu (ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem) tarifních podmínek pro samovýrobce čisté elektřiny, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj samovýroby
projekt vyhledání a stanovení vhodných ploch pro reprezentativní síť území (min. 10 km2) ponechaných samovolnému přírodnímu vývoji a zároveň přístupné veřejnosti
prosazení zonací a zásad péče národních parků, které stanoví konkrétní a rozumně rychlý harmonogram rozšiřování zón divoké přírody na alespoň polovinu území každého z národních parků (což je dle zákona cílem národních parků)
novelu lesního zákona, která bude posilovat přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, ponechávání části dřeva k zetlení, zlepšení druhové skladby, využívání přirozené obnovy atd.)
aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR tak, aby zajistil zvýšení recyklace komunálního odpadu dle evropských cílů, které budou stanoveny v Balíčku pro oběhové hospodářství
nový zákon o odpadech, který povede k naplnění evropských cílů schválených v Balíčku pro oběhové hospodářství, umožní lidem v obcích pohodlně třídit biodpad, zvýší skládkovací poplatek a zavede recyklační slevu pro obce dosahující recyklace dle evropských cílů

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„ČSSD před čtyřmi lety ve volebním programu slibovala několik velmi dobrých řešení pro vyčištění vzduchu, zdravé lesy či nižší závislost na dovozu ropy plynu i uhelných dolech. Vládě, kterou vedla, se podařilo prosadit spíše jen dílčí kroky vpřed a zásadní řešení zůstala dlužna. Dlouhodobý program ČSSD cílí na lepší prostředí pro náš život, ale je příliš obecný. Očekáváme proto, že zítra se v aktuálním volebním programu ČSSD dočteme o konkrétních cestách k vyřešení nesplněných závazků.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz,


Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/prilohy/2013/10/hnuti_duha_hodno...


[2] http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/hnuti-duha...

[3] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-vratil-stavebni-zakon-snemovne-sp...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/soumrak-uhelnych-kotlu-zacal-vycisteni-...

[5] http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy/1513-vlada-s...

[6] https://www.cssd.cz/data/files/20-39-sjezd-dlouhodoby-program.pdf

Šítky aktuality: