Elektrárenská firma bude prodávat šetření energií

Společnost E.ON počínaje dneškem začne svým zákazníkům vedle elektřiny prodávat také služby, které pomohou energii ušetřit. Hnutí DUHA krok přivítalo s tím, že stát by měl energetické firmy motivovat, aby podobné programy nabízely běžně.
E.ON nabízí výhodné nákupy vysoce efektivních spotřebičů. Takové paradoxní chování může být pro energetické společnosti výnosné: v tržním prostředí se často více vyplatí investovat do úspor energie u odběratelů než do stavby nové elektrárny.
V některých zemích energetické společnosti běžně jdou ještě dál: financují zákazníkovi třeba zateplení domu, ten jej potom splácí z ušetřených peněz za energii. Stát je k tomu motivuje legislativou.
E.ON v České republice zásobuje elektřinou asi 1,4 milionů zákazníků.
Petr Holub, vedoucí programu Energie v Hnutí DUHA, řekl:
„E.ON ukazuje cestu, kterou by se česká energetika měla vydat. Ne pořád dokola přemítat, jak pokryjeme rostoucí spotřebu elektřiny, ale vydělávat na tom, aby se spotřeba snižovala. V některých zemích jsou úspěšné programy, které jdou ještě dál. Energetické společnosti zákazníkovi financují třeba zateplení domu, které potom splácí z ušetřených peněz ze energii. Vyžaduje to ovšem legislativu, jež energetické firmy k podobným programům motivuje.“