Emise v ETS po dvou letech opět stoupají

Čísla přesně potvrzují propočty Evropské komise. Naměřený nárůst emisí totiž odpovídá modelování, jež Komise použila v poslední analýze, v níž propočítávala, zda má smysl, aby unie více rozhýbala zelené technologie a více snížila emise skleníkových plynů do roku 2020.(2)
Povolenky na znečištění dostávají firmy zdarma a pokud je nepotřebují, mohou je prodat či použít v dalších letech. I přes letošní mírný nárůst emisí je v ETS stále více povolenek, než podniky skutečně potřebují.
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Štědré vládní povolenkové dotace umožnily mnoha firmám na obchodování s emisemi královsky zbohatnout - například ČEZ svůj profit v letech 2008 až 2009 téměř zdvojnásobil. Možnost převést si nepotřebné povolenky do dalšího kola a rozdávání povolenek energetickému průmyslu zdarma i v následujícím období zase povede k odsunutí modernizace do nedohledna. Ekologické organizace proto navrhují v příštím kole snížit množství povolenek o 1,4 gigatun.“
Martin Mikeska z Hnutí DUHA řekl:
„Naše hospodářství je pořád neúměrně závislé na drahých a škodlivých fosilních palivech. Proto s oživením ekonomiky také roste znečištění. Politici by měli urychleně podle britského vzoru přijít s novým zákonem, který rozhýbe čisté inovace v průmyslu či zateplování domů. Tím posílí ekonomiku a osvobodí nás od vysokých účtů za fosilní paliva i od zbytečného znečištění.“ (3)
Jan Šrytr z Ekologického právního servisu řekl:
„Vláda se nedávno rozhodla vytáhnout z kapes daňových poplatníků cca 30 miliard na důchodovou reformu. O to absurdněji se nyní jeví fakt, že se český parlament v době ekonomické krize protiústavním přílepkem zřekl možných výnosů z dražby povolenek po roce 2012.  Proces, který ochudí státní rozpočet o několik desítek miliard korun přitom pokračuje potichu dál. Peněženka ČEZu je tedy zjevně posvátnější než peněženka daňových poplatníků.“ (4)

Poznámky:
1. Zatím nekompletní data (chybí např. údaje z ČR) o emisích za rok 2011 jsou dostupná zde: http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/registries_en.htm. Chybějící data má Komise zveřejnit počátkem května 2011.

2. Sdělení Evropské komise k přechodu na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku EU do roku 2050, v němž EK navrhuje zvýšit současný 20% emisní redukční cíl na 25% do roku 2020. http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
3. Ekologické organizace prosazují nový zákon po vzoru Velké Británie, který rozhýbe investice do zelených řešení, jako je čistá energie a zateplování domů, pohodlná a rychlá veřejná doprava, místní potraviny či snadnější recyklace odpadu. Legislativa stanoví konkrétní tempo, jak bude Česká republika snižovat exhalace skleníkových plynů: o 2 % ročně. Více na www.velkavyzva.cz.

4. Poslanecká sněmovna a posléze i senát a prezident schválili tzv. „derogační přílepek“ během léta roku 2009, (jednalo se o novelu zákona č. 695/2004 přijatou formou „přílepku“ k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tyto návrhy jsou k dispozici viz: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=744 , a v tisku 744/2, viz: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=744&ct1=2.