Energetické scénáře ministerstva průmyslu: za dovoz plynu zaplatíme zbytečně o 40 miliard ročně víc

Vyplývá to z dokumentu, o kterém informovaly dnešní Hospodářské noviny a který má k dispozici i Hnutí DUHA.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve scénářích k nové Státní energetické koncepci ČR počítá s příliš pomalým využíváním potenciálu energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. Žádný ze scénářů tedy dostatečně neřeší klíčový problém, kterým je hluboká závislost ekonomiky na dovozu ropy a plynu a na uhelných dolech.

Ministerstvo navrhuje ve všech scénářích zachování nebo zvýšení závislosti na dovozu plynu. Ve dvou počítá také s prolomením těžebních limitů, tedy bouráním severočeských měst a obcí a převracením krajiny naruby. Podle výpočtů Univerzity Karlovy pro Greenpeace a Kořeny by prolomení navíc stálo 1,3 bilionů korun na externích nákladech za škody na zdraví a životní prostředí [1].

Přitom koncepce, kterou si nechaly zpracovat ekologické organizace od renomovaného Wuppertalského institutu zejména na základě výpočtů vládní Pačesovy komise počítá s lepším využíváním možností energetické efektivity. Z obnovitelných zdrojů bychom v polovině století získávali o 45 % energie více než podle scénářů ministerstva.

Ministerstvo počítá s poklesem spotřeby paliv maximálně o 10 %, Wuppertalský institut vypočítává, že efektivita zajistí úsporu 50 % [2]. Například v oblasti energetiky budov je na konkrétních projektech vidět, že padesátiprocentní úspora není žádný zázrak. A výpočty expertů ve scénáři institutu ukazují, že tato opatření mohou srazit spotřebu plynu o 40 procent, tedy o 40 miliard (v dnešních cenách) a závislost na Rusku tedy na méně než polovinu [3].

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Jsme rádi, že si ministerstvo nechalo zpracovat variantní scénáře vývoje energetiky i že jedním ze sledovaných parametrů je závislost na fosilních palivech. Horší ale je, že všechny scénáře se v plýtvání podobají jako vejce vejci a nevyužívají reálné a obrovské možnost energetické efektivity v naší zemi. Závislost na Rusku může být za třicet let daleko menší a účty domácností a firem nižší o desítky miliard, než jak navrhuje ministerstvo.“

Poznámky:
[1] Chytrá energie: http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/publikace/Limity/Externa...
[2] Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku: http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace
[3] Ve scénářích ke Státní energetické koncepci zůstává spotřeba plynu přibližně na úrovni současnosti. V Chytré energii klesá spotřeba plynu v roce 2045 na 60 procent současného stavu. Je to zejména díky využívání potenciálu energetických renovací domů nebo průmyslu. Současné výdaje za dovoz zemního plynu jsou 100 miliard korun ročně. Pokud by se ceny plynu nezměnila, tak budou výdaje v roce 2045 o 40 miliard nižší v případě realizace scénáře Chytré energie.

Šítky aktuality: