Energetický impuls: Evropa přestane plýtvat

České ekologické organizace uvítaly dnes oznámený plán Evropské komise [1], která navrhuje do roku 2020 snížit spotřebu energie v zemích unie o pětinu [2]. Ale takzvaný Akční plán pro energetickou efektivnost [3] navrhuje pouze málo konkrétní legislativy, jež jeho splnění zajistí, varují Greenpeace a Hnutí DUHA.
Moderní, efektivní technologie zároveň posunou evropskou ekonomiku dopředu a budou impulsem pro silnější konkurenceschopnost na globálních trzích, řekly obě organizace.
Plán zdůrazňuje deset prioritních oblastí. Podle ekologických organizací by se zvláštní pozornosti mělo dostat energetickým standardům nejrůznějšího zboží – televizorů, počítačů, domů či aut. Legislativa musí po dodavatelích požadovat, aby snížili energetickou náročnost, a ušetřili tak zákazníkům peněženky. Zároveň by měla zaručit přehledné značkování, které spotřebitelům pomůže snadno rozlišit energetickou náročnost různých výrobků na trhu.
Slabým místem Akčního plánu je podle Hnutí DUHA a Greenpeace doprava – odvětví, které se na konečné spotřebě energie v EU podílí více než 30 procenty. Plán se prakticky nezabývá přepravou zboží, jen okrajově zmiňuje opatření na podporu veřejné dopravy a neobsahuje kroky, jež by podpořily přesun ze silnic na železnice.
Navíc Evropská komise odsouvá revizi klíčové směrnice o energetické účinnosti budov až na rok 2009. Její současné znění je přitom naprosto nedostatečné.
Česká republika patří k zemím s vysokou energetickou náročností. Na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu spotřebuje bezmála dvakrát více energie než patnáct starých států EU.
Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:
„Evropská a obzvláště česká ekonomika za sebou táhne vysokou energetickou náročnost jako drahé a špinavé závaží. Rozhýbání efektivních technologií a inovací nejenže srazí znečištění z energetiky či aut, ale zároveň modernizuje průmysl a posílí konkurenceschopnost. Klesne také závislost na dovozu ropy nebo plynu. Důležitá je hlavně konkrétní legislativa, která každému umožní vybrat si v obchodech vysoce účinné spotřebiče, jež šetří energii, čistý vzduch i peněženku.“
Jan Piňos, ředitel kampaní Greenpeace, řekl:
„Je neuvěřitelné, že sedmnáct let po listopadu stále patříme k energetickým dinosaurům Evropy. Energetická náročnost naší ekonomiky se snížila jen nepatrně, a to nikoli promyšlenými kroky, ale bankrotem některých podniků těžkého průmyslu. Zatímco technologie využívající obnovitelné zdroje energie se konečně začaly rozvíjet, nejpotřebnější sektor energetiky – což jsou úsporné  technologie – zůstává stále spící Růženkou.“
 
Poznámky:
[1] Tisková zpráva Evropské komise:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/06/1434&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
[2] Akční plán navrhuje snížit spotřebu tzv. primárních energetických zdrojů o 20 %. Primární zdroje jsou energetické suroviny (tedy ropa, uhlí, vítr, biomasa, zemní plyn aj.) ještě před jejich zpracováním na elektřinu či palivo.
[3] Akční plán se má dostat na pořad jednání evropských ministrů odpovědných za energetiku, jež se koná 23. listopadu. Pokud jej členské státy schválí, Evropská komise začne s jeho uplatňováním.