Europoslanci hlasují o lepší recyklaci

Evropský
parlament bude v úterý (13.2.) hlasovat o průlomové legislativě, která
může rozhýbat recyklaci milionů tun odpadků a zvýšit surovinovou efektivnost
ekonomiky.
Poslanci
rozhodují o takzvané rámcové směrnici o odpadech: největší reformě od roku
1975. Hnutí DUHA a další ekologické organizace prosazují několik změn, které by
zvýšily recyklaci, podpořily efektivní technologie nebo pomohly předcházet
vzniku odpadu. Klesne tak i závislost evropských zemí na dovozu surovin. Zelené
organizace zároveň chtějí zachovat právo států bránit se dovozu odpadu ze
zahraničí do svých spaloven.
Parlamentní výbor pro životní prostředí v listopadu
už podpořil několik změn směrnice:
Doplnění konkrétního cíle pro předcházení vzniku odpadu. Do roku 2012
se má zastavit růst množství odpadků a poté by měl začít klesat.Vyškrtnutí
klauzule, podle které se spalování odpadu má formálně dostat na úroveň
recyklace. Původně navržené znění by České republice znemožnilo bránit se
dovozu odpadků z Německa či dalších zemí do zdejších spaloven.
Poslanci
budou také hlasovat, zda do legislativy zařadí konkrétní cíl zvyšování
recyklace komunálního odpadu. Využívání odpadních surovin v evropských
zemích se podle něj má do roku 2020 dostat na 50 % – dnešní úroveň Německa nebo
Rakouska – a skládkování či spalování recyklovatelných materiálů postupně zcela
skončit.
Martin
Konečný z Hnutí DUHA řekl:
„Několik debatovaných změn ve směrnici by znamenalo
průlom v recyklaci. Evropské ekonomiky každoročně plýtvají desítkami
milionů tun recyklovatelných materiálů. Legislativa by měla stanovit, že co lze
recyklovat nebo znovu použít, by výhledově nemělo končit na skládkách či ve
spalovnách. Zvýší se tak efektivnost ekonomiky, klesnou náklady na dovoz
surovin, rozhýbou se recyklační odvětví a nové technologie.“