Europoslanci požadují zvýšit recyklaci komunálních odpadů do roku 2030 na 70%. Pro ČR to znamená zvýšit ji dvojnásobně

Návrh odpadového zákona MŽP jde v protisměru

Země Evropské unie mají zvýšit recyklaci komunálních odpadů do roku 2030 na minimálně 70 procent, přičemž minimálně pět procentních bodů musí být dosaženo opakovaným použitím. Požaduje to Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu. ČR aktuálně třídí a recykluje pouhých 36 % a návrh nového odpadového zákona ministra Richarda Brabce nemá ambici to příliš měnit.

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu dále odhlasoval:
•    povinnost členských států umožnit domácnostem třídit bioodpad, textil a odpadní oleje,
•    změnu směrnice o skládkách, která povede ke snížení nadbytečných kapacit spaloven odpadů a zabrání přesunu odpadů ze skládek do spaloven,
•    seznam ekonomických nástrojů, které mohou členské země použít, aby snížily množství odpadů,
•    cíl recyklovat 80 % obalových odpadů do roku 2030.
   
Výrazné zvýšení recyklace a opakovaného používání výrobků sníží množství skládkovaných odpadů a zároveň vytvoří v EU více než 800 tisíc nových pracovních míst [1].

Mezi 13. a 16. březnem by o pozici Výboru měli rozhodnout již všichni europoslanci na plenárním jednání. Následovat bude takzvaný trialog, kdy se o finální podobě snaží dohodnout zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a ministři členských zemí (Rada EU). Výsledkem budou nové evropské směrnice, které musí členské země do dvou let začlenit do svých zákonů, u nás do nového zákona o odpadech.

Návrh zákona o odpadech, který měl ministr Richard Brabec předložit podle programového prohlášení vlády do poloviny loňského roku, však bude teprve znovu projednáván Legislativní radou vlády pozítří. Šance, že jej schválí tato Sněmovna ještě před říjnovými volbami, jsou však minimální. Balíček k oběhovému hospodářství projednávaný nyní evropskými poslanci se proto zřejmě stane základem zcela nového zákona o odpadech, který bude muset vláda vzešlá z podzimních voleb schválit patrně do roku 2020.

Česká republika třídí a recykluje pouze 36 % komunálních odpadů [2], zatímco průměr v EU je 44 % [3] a úspěšné státy recyklují kolem 60 % [3]. Nyní diskutovaný plán Evropské komise navrhuje zvýšit recyklaci v EU na 60 % v roce 2025 a na 65 % do 2030 [4].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Europoslanci výboru pro životní prostředí dnes schválili zásadní zvýšení recyklace. ČR recykluje jen třetinu komunálních odpadů, ale za osm let to mají být už dvě třetiny. Nutně proto musíme zvýšit recyklaci. Bohužel odpadový zákon připravovaný ministrem životního prostředí Richardem Brabcem recyklaci nijak podstatně nezvyšuje a odpady přesouvá ze skládek do drahých spaloven. Nová vláda, jež vzejde z podzimních parlamentních voleb, bude muset přestat o recyklaci jen krásně mluvit a začít skutečně jednat.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] 867 tisíc nových pracovních míst přinese zvýšení recyklace komunálních odpadů na 70 %, zvýšení podílu opravovaných výrobků a opakovaně používaných výrobků podle této studie EEB: http://makeresourcescount.eu/wp-content/uploads/2014/11/FINAL_Advancing-.... Dopadová studie Evropské komise předpokládá kolem 530 tisíc nových pracovních míst, přičemž přes 10 000 v ČR: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_005...

[2] MŽP uvádí ve Zprávě o životním prostředí v ČR 2015, že jsme v roce 2015 recyklovali 36 % komunálních odpadů

[3] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf

[4] Viz http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Šítky aktuality: