Eurostat: s bohatstvím nepřibývá odpadků

Hnutí DUHA proto apelovalo, aby ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navrhl nový zákon o odpadech, který se zaměří na recyklaci a snadnější třídění odpadu.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Statistiky Eurostatu potvrzují, že bohatší společnost vůbec nemusí produkovat více odpadků. Množství odpadků nesouvisí s bohatstvím, nýbrž s tím, zda stát chytře podporuje recyklaci. Ministr Chalupa by měl v novém zákoně navrhnout účinná opatření, která zajistí, že naše recyklace postupně stoupne na úroveň Německa a třídění bude nejen správné, ale i snadné.“

V České republice každoročně skončí na skládkách nebo se spálí recyklovatelné materiály za 3 miliardy korun [2]. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který pomůže, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.

Klíčovým bodem by měla být takzvaná recyklační sleva: obce či města, která v přepočtu na jednoho obyvatele produkují málo odpadu, by měla mít menší poplatky za skládkování. Takové pravidlo by radnice motivovalo, aby domácnostem u snadnily třídění.

Poznámky:

[1] Blumenthal, K.: Generation and treatment of municipal waste, Eurostat, 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-031/EN/KS-SF-...

Tuzemské podklady pro údaje Eurostatu dodává Český statistický úřad, který však má jinou metodiku výpočtu než ministerstvo životního prostředí. Údaje tedy nejsou porovnatelné.

[2] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/cesi-hodi-do-pop...