Evropa potřebuje energetický impuls

Evropská unie především potřebuje konkrétní, ambiciózní plán, jak zvýšit energetickou efektivnost svých ekonomik a rozhýbat čisté technologie. České ekologické organizace to řekly v první den summitu šéfů vlád v Bruselu, který bude projednávat společný přístup k energetice.
Podle Hnutí DUHA, Sdružení Calla, Centra pro dopravu a energetiku a Zeleného kruhu součástí takového balíčku musí být:
Konkrétní, závazné cíle rozvoje obnovitelných zdrojů v jednotlivých odvětvích – elektřině, teple a biopalivech – a novou směrnici o výrobě tepla z čisté energie tak, aby rozhýbaly investice do nových technologií. Nové legislativní standardy efektivnosti automobilů, elektrospotřebičů, budov a elektráren, které poslouží jako impuls pro inovace a modernizaci. Snížení evropských exhalací oxidu uhličitého o 30 % do roku 2020, jež vyvolá investice do čistých technologií především v průmyslu. Zastavit státní dotace do uhelné a jaderné energetiky, které konkurencí vytlačují nové technologie.
Snížení energetické náročnosti EU o pětinu do roku 2020 – které Evropská komise navrhla na podzim – by každoročně ušetřilo 100 miliard euro na účtech za ropu, plyn, uhlí či elektřinu.
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
„Vysoká energetická náročnost patří mezi největší problémy evropských ekonomik. Táhnou ji za sebou jako drahé a špinavé závaží, které snižuje konkurenceschopnost. Navíc je hlavní příčinou vysokých exhalací skleníkových plynů i velkého dovozu ropy a plynu. Česká i evropská ekonomika potřebují silný impuls, který rozhýbe inovace a investice do efektivních, čistých technologií. Pokud na summitu zůstane u pěkných vizí, Evropa se nepohneme nikam – potřebuje konkrétní, účinnou legislativu a další opatření.“
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
„Po mnohaleté masivní podpoře uhelných a jaderných technologií je nutné rychle a účinně pomoci čistým obnovitelným zdrojů a snižování spotřeby. Jen tak se staneme energeticky méně závislí a tedy bezpečnější.“
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Ačkoli věda a cíl Unie zabránit oteplení planety o více než dva stupně Celsia hovoří jasně, EU táhne šach: snížíme, až vy snížíte. Navržené dvacetiprocentní snížení emisí v Evropě, zatímco ostatní průmyslové země by měly exhalace omezit o 30 %, není seriózní řešení pro odvrácení nejvážnějšího ekologického problému.“