Evropská komise nám doporučuje, jak zlepšit nakládání s odpady na evropskou úroveň

Stejná doporučení dává Hnutí DUHA již řadu let.

Česká republika patří v odpadovém hospodářství mezi deset nejhorších států evropské sedmadvacítky [1]. Třídíme a recyklujeme málo komunálních odpadů a příliš mnoho odpadů skládkujeme. Recyklace na úrovni 31% je poloviční než u nejlepších zemí v EU a je pod evropským průměrem. Na skládkách a ve spalovnách proto zbytečně končí recyklovatelné suroviny za miliardy korun.

Včera dala Evropská komise nejhorším státům konkrétní návrhy pro zlepšení [2]. České republice bylo doporučeno těchto sedm kroků:

  • Zvýšit poplatek za skládkování a výnosy použít na podporu prevence a recyklace [3]
  • Zavést poplatek za spalování odpadů a výnosy použít na podporu prevence a recyklace [4]
  • Umožnit domácnostem, aby platily za odpady podle skutečně vyprodukovaného množství
  • Přijmout a uplatňovat strategii pro nižší skládkování bioodpadů
  • Zlepšit domácnostem recyklační služby, zajistit, aby třídění odpadů bylo stejně snadné jako sypat odpady do popelnice [5]
  • Rozšířit a zlepšit systémy zpětného odběru
  • Rozšířit spolupráci a konzultace na všech úředních úrovních

Stejné návrhy jako EK dává Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi již řadu let [6]. Právě tyto body by měly být součástí nového zákona o odpadech. Jeho dokončení však ministr Tomáš Chalupa po osmi letech příprav nedávno opět odložil, takže jej už do voleb nestihne předložit [7].

Hnutí DUHA prosazuje, aby ministr Chalupa investoval peníze z evropských fondů na příští sedmileté období namísto do obřích spaloven raději do programů, které pomohou obcím a městům s lepší recyklací a rodinám zajistí snadnější třídění odpadků. Ministr o použití evropských fondů rozhodne během několika měsíců.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Evropská Komise navrhuje, aby vláda usnadnila našim domácnostem recyklační služby, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej házet do popelnice. Totožné návrhy předkládá Hnutí DUHA již řadu let. Ministr Chalupa však namísto toho, aby zlepšoval třídění recyklaci, chce odpady pálit v kontroverzních, drahých a toxické látky produkujících nových obřích spalovnách.“

„Není-li ministr Chalupa schopen připravit a prosadit nový zákon o odpadech podle svého vlastního legislativního plánu, měl by aspoň soustředit peníze z evropských fondů na velký program, který vylepší recyklaci v každém městě i obci a rodinám zajistí, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Potřebujeme fondy investovat do chytré ekonomiky, jež odpad promění v domácí surovinu. Rozhodně nepotřebujeme prohnat desítky miliard z eurofondů komíny čtrnácti nových zbytečných spaloven.“

Poznámky:
[1] Hodnotící zpráva Evropské komise ze srpna 2012 je ke stažení na: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf
[2] Návrhy Evropské Komise pro Českou republiku zde: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf
[2] Návrhy Hnutí DUHA jak skládkovací poplatek použít na podporu opatření na prevenci a recyklaci: www.hnutiduha.cz/publikace/recyklacni-sleva-na-poplatku-za-skladkovani
[3] Návrh Hnutí DUHA na reformu poplatků za skládkování a spalování odpadů: www.hnutiduha.cz/publikace/reforma-poplatku-za-skladkovani-navrh-hnuti-duha
[4] Příklad vhodného způsobu, jak zlepšit recyklační služby domácnostem, je takzvaný pytlový sběr, více o něm zde: http://www.hnutiduha.cz/publikace/pytle-pro-lepsi-trideni
[5] Viz například starší publikace Lepší recyklační služby: http://www.hnutiduha.cz/publikace/lepsi-recyklacni-sluzby-jak-zajistit-5... a podobně
[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-rezignuje-na-lepsi-recyklaci

Ilustrační foto: Samphoto
Šítky aktuality: