Evropská unie i Česká republika potřebují tři jasné závazné cíle pro energetiku budoucnosti

Evropská komise zítra zveřejní její návrh do roku 2030.

Evropská komise zítra zveřejní dlouho připravovaný návrh energetické a klimatické politiky do roku 2030. Německo, Francie, Itálie a další státy [1], progresivní průmyslové podniky, vědci a ekologické organizace usilují o stanovení tří závazných cílů: pro emise skleníkových plynů, čisté zdroje energie a energetickou efektivitu [2].

Pokud EU takové cíle do roku 2030 splní, bude výrazně méně závislá na dovozu drahé a špinavé ropy a plynu, bude spotřebovávat méně a vyrábět více efektivně, domácnosti budou mít nižší účty za teplo a elektřinu, ve vzduchu bude méně smogu a podíl Evropy na globální změně klimatu se výrazně sníží.

Podle informací unikajících z Bruselu však hrozí, že Evropská komise pod tlakem velkých energetických a průmyslových společností a některých států vytrvale brzdících potřebné změny, jako je Polsko nebo ČR, navrhne přijmout pouze slabý závazný cíl pro emise skleníkových plynů a slabý nezávazný cíl pro obnovitelné zdroje. Klimatická koalice by takový návrh považovala za nepřípustný ústupek fosilnímu průmyslu a politické selhání ve snaze předejít nebezpečné klimatické změně.

Přitom nejde o jednostrannou politiku ochrany klimatu. Jde o promyšlený a chytrý způsob, jak připravit Evropu (a jednotlivé státy) na éru stále dražších fosilních paliv a proměnit její ekonomiku na čistší a efektivnější:

  • Závazný cíl pro snižování emisí nastaví tempo, jakým se bude Evropská unie zbavovat závislosti na dovozu drahé ropy a zemního plynu i na devastující těžbě špinavého uhlí.
  • Závazný cíl pro obnovitelné zdroje zajistí pokračování rozvoje perspektivního odvětví v období kdy – podle prognóz Mezinárodní energetické agentury – bude již možné dotace obnovitelných zdrojů odbourat. Rodiny si budou moci vyrábět domácí čistou energii.
  • Závazný cíl pro energetickou efektivitu sníží plýtvání energií a zvýší konkurence-schopnost evropského průmyslu. Státy a podniky budou mít jistotu pro investice.

Česká republika spotřebovává páté největší množství energie na jednotku výroby v celé EU. Investice do energetických úspor představují nejlevnější způsob, jak snížit emise a podpořit zaměstnanost [3].

Většinu elektřiny vyrábíme z uhlí, což se neobejde bez dotací. V ČR tak připlácí stát a spotřebitelé 67 haléřů na 1 kWh uhelné elektřiny. U pomlouvaných obnovitelných zdrojů je to  přitom méně: jen 49 haléřů [4].

Je tedy i v zájmu českých podniků a domácností mít jistotu, že se energetika vydá směrem k hospodárnému využívání energie a čistým domácím zdrojům.

Barbora Urbanová z Klimatické koalice řekla:
„Současná pozice České republiky k energetické politice EU je rozporuplná. Uznává potřebu snižovat emise skleníkových plynů – byť v nedostatečné míře – a současně se zuby nehty brání zavést ta nejlevnější opatření, která snížení zajistí. Důkladné a dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů se bez zmenšení energetické spotřeby a navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie neobejde.“

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Česká republika musí s tíživou závislostí na uhlí, ropě a plynu něco udělat bez ohledu na návrh Komise a výsledek evropských jednání. Vznikající vláda se zavázala, že připraví zákon, který stanoví závazné tempo a cíl snižování fosilní závislosti. Ušetří tak rodinám tisíce korun ročně, pročistí vzduch, sníží emise skleníkových plynů a vzniknou desítky tisíc nových pracovních míst v efektivních moderních odvětvích.“

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:
„Závazný evropský cíl pro rozvoj čistých zdrojů energie by nebyl břemenem pro českou ekonomiku a rozpočty domácností, jak se nás snaží přesvědčit někteří politici. Naopak - celkové skryté dotace a externí náklady na výrobu energie z fosilních paliv a jádra jsou větší než cena energie z větru či z biomasy. Masivní rozvoj obnovitelných zdrojů v sousedním Německu snižuje cenu silové elektřiny pro koncové zákazníky v ČR už dnes. I proto Greenpeace podporuje závazný evropský cíl pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2030 ve výši 45 procent z celkové spotřeby. Podmínkou většího zapojení čistých zdrojů je posílení evropské přenosové soustavy, včetně propojení mezi jednotlivými státy.“

Poznámky:
[1] EU urged to set 2030 renewable energy target by ministers: http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/07/eu-2030-renewable-ene...
[2] Pozice Klimatické koalice českých ekologických a rozvojových nevládních organizací:

  • Emise skleníkových plynů: Klimatická koalice požaduje snížení o alespoň 55 % do roku 2030
  • Energetická efektivita: Klimatická koalice požaduje snížení spotřeby o alespoň 40 % do roku 2030
  • Obnovitelné zdroje: Klimatická koalice požaduje navýšit podíl na minimálně 45 % v roce 2030

[3] Zámečník, M., Lhoták, T.: Zateplování oživuje ekonomiku. Analýza makroekonomických dopadů Programu pro energetické renovace domů. Infografika shrnující analýzu: www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/prinosy_zateplovani_...
[4] Výpočty Komory OZE dle stanovených výkupních cen OZE a externích nákladů na výrobu uhelné elektřiny http://www.komoraoze.cz/Komora_OZE/Aktualne_files/Prezentace_6-8-2013.pdf

Šítky aktuality: