Evropský parlament: konec éry jednorázových plastů

Nyní záleží na vládách zemí EU

Celkem 571 poslanců Evropského parlamentu z 658 hlasujících dnes odpoledne schválilo ještě přísnější verzi směrnice na omezení jednorázových plastů, než jakou navrhla Evropská komise. Nyní se čeká na stanovisko vlád členských zemí, které se projeví v pozici Rady Evropské unie.

Naopak rozmělnit směřování EU k prevenci, opakovanému použití a recyklaci se snaží návrh europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM), která navrhuje aby se z evropských strukturálních fondů financovaly stávající zařízení zpracovávající netříděný směsný odpad (spalovny a také mechanicko-biologické úpravny, které ovšem v ČR nestojí).

Parlament schválil zákaz některých nejproblematičtějších výrobků na jedno použití, jako jsou například obaly na potraviny z pěnového polystyrenu. Jejich úplný seznam je v poznámce [1]. Parlament dále požaduje, aby výrobci byli odpovědni i za náklady související s čištěním životního prostředí od plastů na jedno použití .

Na druhé straně ale poslanci odmítli, aby se přestaly používat i velmi tenké plastové sáčky, jak navrhoval výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu. Hnutí DUHA se společně z kolegy z Rethink Plastic Alliance obávají také nedostatečné  definice pro jednorázové plasty, kterou se mohou výrobci jednorázových obalů snažit obejít tím, že na jednorázový obal vytisknou nápis “na opakované použití” [2].

Hnutí DUHA apeluje na ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby v Radě Evropské unie podpořil přísnější verzi směrnice a odmítl snahy o její zmírnění v souladu se svými snahami v ČR v kampani #dostbyloplastu. Uniklé dokumenty prokazují, že největší znečišťovatelé životního prostředí jednorázovými plasty Coco-cola, Pepsi-Cola a Danone silně lobbují národní vlády, aby změkčily navrženou směrnici [3].

Dalším důležitým mezníkem bude zítřejší projednání návrhu rozpočtu Evropské unie na výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Návrh pro roky 2021-2027 nepočítá s financováním zařízení zpracovávajících směsný komunální odpad (spalovny y mechanicko-biologické úpravny) z Evropských strukturálních fondů. Je to v souladu s prioritami  Evropské unie, kde výraznou roli hraje zvýšení recyklace.

Nepochopitelný je z tohoto pohledu pozměňovací návrh europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM), která často podporuje ve výboru ekologická řešení, ale nyní navrhuje, aby se ze strukturálních fondů EU mohly  financovat rekonstrukce stávajících zařízení zpracovávající směsný komunální odpad – v ČR tedy stávající spalovny směsných komunálních odpadů.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Evropský parlament dal jasný a silný signál, že končí doba jednorázových plastů. Je to konec společnosti založené na odhazování. Celá Evropská unie chce věci opakovaně používat a recyklovat. Vlády členských zemí by se neměly nechat ošálit vábením velkých znečišťovatelů, aby směrnici omezující plastové znečištění změkčili.“

“Prioritou EU je nyní prevence, opakované použití a recyklace, takže návrh europoslankyně Kateřiny Konečné, která jinak často navrhuje ekologická řešení, aby  EU dotovala zpracování netříděných směsných odpadů, patří do historie. Pokud by prošel, rozmělnil by jasné směřování Evropské unie.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Evropský parlament požaduje:
●    Od roku 2021 celoevroský zákaz používání jednorázových plastových čistítek uší, brček, míchadel nápojů, balónkových tyček, oxo-degradabilních plastů (které se rozkládají na malé kousky původního plastu) a polystyrenových kelímků a obalů na potraviny.
●    Od roku 2023 zákaz používání jednorázových talířů a příborů  
●    Povinnost pro členské státy zajistit taková opatření, která povedou ke snížení spotřeby kelímků na nápoje a krabic na jídlo o čtvrtinu.
●    Povinnost pro členské státy snížit produkci odpadů z používání tabákových produktů o 50% do roku 2025 a 80% do roku 2030.
●    Zavést rozšířenou zodpovědnost výrobců zajistit čištění přírody od jednorázových plastů.
●    Sjednocení standardů pro rozšířenou zodpovědnost výrobců za rybářské vybavení, zajištění 50% míry jejich sběru a minimálně 15% recyklaci do roku 2025.
●    Povinnost vytřídit 90% plastových lahví od nápojů a zajistit, aby obsahovaly z 35 % recyklát do roku 2025
●    Povinnost omezit používání toxických chemikálií v hygienických potřebách.
●    Povinnost označovat některé jednorázové plastové výrobky informacemi o obsahu chemických látek
[2] Plastic producers could market single-use items as reusable to dodge EU ban, Rethink Plastic alliance

[3] Coca Cola, Pepsi and Nestle attempt to water down new plastics laws, leaked letter reveals, The Independent ; Drinks giants rail against EU bottle cap plan, EuractivŠítky aktuality: