Evropský parlament včera definitivně schválil Balíček pro oběhové hospodářství

Plány státu a krajů se musí přepsat: namísto pálení se bude odpad recyklovat

Evropský parlament včera podle očekávání schválil Balíček pro oběhové hospodářství, obsahující změnu šesti odpadových směrnic Evropské unie. Balíček požaduje, aby se recyklace komunálních odpadů zvýšila do roku 2025 na minimálně 55 %, do roku 2030 na min. 60 % a do roku 2035 na min. 65 %. Do roku 2035 se má skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů.

Očekává se, že Balíček ještě schválí 22. května Rada Evropské unie skládající se z ministrů jednotlivých členských zemí. Následovat bude vydání ve Věstníku, poté poběží členským zemím včetně ČR dvouletá lhůta, aby Balíček zahrnuly do národní legislativy.

Česká republika recykluje pouze třetinu komunálních odpadů, zatímco průměrná recyklace v EU činní 44 %, přičemž nejlepší evropské státy překračují 60 %.

K dosažení cílů schváleného balíčku musí vláda:
- Změnit zákaz skládkování odpadů podle parametru výhřevnosti naplánovaný od roku 2024 na zákaz skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Zákaz skládkování odpadů podle parametru výhřevnosti totiž znemožňuje nárůst recyklace po roce 2024, zatímco podporuje spalování.
- Zvýšit poplatek za skládkování, aby nebylo tak levné, ale doplnit jej slevou pro obce, které dosáhnou vyšší než 50% míry recyklace.
- Okamžitě přepsat Plány odpadového hospodářství ČR a krajů, které počítají v roce 2025 s recyklací komunálních odpadů pouze kolem 40 %.

V průběhu mnoha let a zejména při přípravě Plánů odpadového hospodářství ČR a krajů upozorňovalo Hnutí DUHA i další ekologické organizace a veřejnost, že stát, resp. ministerstvo životního prostředí i kraje si stanovují velmi nízké cíle pro recyklaci – dokonce nižší, než je současná míra recyklace. Výsledkem jsou nynější Plány, které počítají s naddimenzovanými kapacitami pro spalování směsných komunálních odpadů a odporují tak Balíčku [1].

Ivo Kropáček, odpadový expert  Hnutí DUHA, řekl:
„Po čtyřech letech usilovného vyjednávání našli evropští politici dobrý kompromis. Recyklace se výrazně zvýší a stane se hlavním způsobem nakládání s odpady v Evropské unii. Času na to budou mít členské země dost. Čeští politici a průmysl už se nemohou na nic vymlouvat, přesunovat odpady ze skládek do spaloven nebudou podle Balíčku moci. Naopak budou muset přijít s konkrétními způsoby, jak omezit produkci odpadů. Na tomto dobrém výsledku má značný podíl evropská veřejnost a ekologické organizace včetně Hnutí DUHA.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/potvrzeno-ministerstvo-zivotniho-prostr...

Šítky aktuality: