Fuksovy tendry v rozporu s koaliční smlouvou

Při neplánovaných těžbách – kvůli větrným či jiným kalamitám – proto dojde k přetěžování lesů.

Ekologická organizace připomíná, že podmínky nových tendrů na služby a prodej dřeva ve státních lesích, které dnes ministr zveřejnil, jsou v rozporu s koaliční smlouvou i s programovým prohlášením vlády. [1] Nová pravidla navíc nerespektují doporučení, která připravili odborníci z pověřené expertní skupiny v rámci takzvaného Národního lesnického programu. [2]

Zakázky na hospodaření na velkých územích mohou vyhrát pouze největší firmy, které pak budou mít v rukou i prodej většiny dřeva. Část menších a středních firem, které vytvářejí tisíce pracovních míst na venkově, tak během jednoho roku může zkrachovat. Lesy ČR také budou muset zrušit infrastrukturu k vlastnímu prodeji dřeva, kterou mají vytvořenou a která dobře funguje. [3] To jsou nevratné kroky, které nastolí stejné podmínky jako předchozí, zrušený megatendr. Ten přitom kritizovali vědci, ekologické organizace i živnostníci a majitelé pil [4]. Zrušení zakázek tehdy požadovala téměř jednomyslně také tehdejší Poslanecká sněmovna, a to i díky hlasům poslanců ODS. [5]

Jedním z nejproblematičtějších bodů je pro stát nevýhodný a netransparentní způsob prodeje dřeva firmám, které si jej samy v lese vytěží, takzvaně „u pařezu“. Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že velké dodavatelské firmy kvůli použití modelu, který nyní znovu navrhuje ministr Fuksa, doslova drancovaly lesy. Kácely totiž mnohem více, než podle smlouvy měly, někdy až o 40 %. Tento model prodeje nevyužívá žádný státní lesní podnik v okolních zemích ani čeští soukromí vlastníci. NKÚ již dříve varoval, že stát tak přichází o velké částky. [6]

Lesy ČR spravují více než šestinu české krajiny. Slouží jako místo k výletům – do státních lesů se každý víkend vydávají asi dva miliony lidí – a zadržováním srážek chrání města i obce před povodněmi. Domov zde má velká část tuzemské přírody.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Ministr Fuksa vytváří podmínky pro vytunelování veřejných lesů. Podmínky jednoletých tendrů uzavírají cestu pro pozdější realizaci lepších modelů hospodaření. Řeči o transparentnosti zadávání zakázek, odborné diskusi a vyhodnocování ostatních možností jsou tedy jenom divadlo. Hnutí DUHA vyzve ministra, aby přechodné jednoleté tendry zachovaly současné podmínky a poměry v zadávání zakázek, aby po důkladných analýzách mohlo být vybráno pro veřejné lesy i státní kasu skutečně dobré dlouhodobé řešení.“

Poznámky:

[1] Koaliční smlouva; str. 34:
„Koalice ... bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky.“

Obdobné znění má i návrh programového prohlášení vlády. Dynamický obchodní systém je zejména využívání internetových aukcí dřeva či dřevařské burzy.

[2] http://www.uhul.cz/forum/download/file.php?id=426

[3] V uplynulých třech letech Lesy ČR obchodovaly asi 50 % vytěženého dřeva.

[4] Podrobnosti o ekologických námitkách vůči plánovaným tendrům Lesů ČR v informačním listu.

[5] Usnesení ze 16. dubna 2010 zde.

[6] Lesy ČR už v minulosti obchodovaly víceméně stejným způsobem: metodou na stojato. Nejvyšší kontrolní úřad posléze konstatoval, že stát tak přichází o velké částky: „forma tržního prodeje dříví prostřednictvím vlastních organizačních jednotek je pro LČR efektivnější, než je prodej dříví nastojato jiným podnikatelským subjektům“ (NKÚ, kontrolní akce 03/14, 2004). Rovněž auditorská firma E. T. Kearney, kterou si najalo ministerstvo zemědělství, doporučila dřevo “při pni” neboli “u pařezu” vůbec neprodávat.