Hnutí DUHA bilancuje důležité úspěchy roku 2007

Hlavní ekologické úspěchy roku 2007, které přinesou konkrétní prospěch pro zdraví či kvalitu života každého z nás, dnes bilancuje Hnutí DUHA.
Mezi nejdůležitější výsledky ekologické organizace patří souhlas ministra životního prostředí s jejími návrhy, jež zvýší recyklaci a usnadní třídění odpadu, nebo dohoda s vlastníky a správci lesů, myslivci, dřevaři i vědci o plánu, jak ozdravit české lesy. Ministr životního prostředí souhlasil s hlavními změnami v zákoně o odpadech, které navrhlo a prosazuje Hnutí DUHA. Zajistí, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné, a pomohou výrazně zvýšit recyklaci. Více informací v tiskové zprávě: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=551 Státní lesy, soukromí vlastníci, myslivecká jednota, Hnutí DUHA, dřevařské společnosti i zástupci vědců se v srpnové průlomové dohodě po měsících vyjednávání shodli na společném plánu, jak ozdravit české lesy.Koaliční vláda svým programovým prohlášením potvrdila, že nebude souhlasit s rozšiřováním uhelných dolů v Podkrušnohoří a bouráním dalších vesnic. Platné limity těžby respektuje také oficiální zadání tzv. zásad územního rozvoje, které schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje. Více: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=549 Českomoravská myslivecká jednota se přidala k Hnutí DUHA v nabídce odměny za informace, jež povedou k dopadení pytláka, který zastřelil vzácného rysa, vlka nebo medvěda. Další podrobnosti: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=483 Programu, podle kterého vláda investuje miliardy korun z evropských fondů na ekologické projekty, obsahuje některé důležité návrhy Hnutí DUHA. Vláda cílenými granty pomůže rozhýbat zelená odvětví – recyklaci odpadu, čisté, obnovitelné zdroje energie či zateplování budov v městech a obcích na nízkoenergetický standard. Více: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=562 Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Rok 2007 byl velmi dobrý. Některé letošní výsledky naší práce klidně snesou označení za průlomové. Budou mít konkrétní, viditelný přínos pro kvalitu života každého z nás. Platí to hlavně pro recyklaci a snadnější třídění odpadu nebo pro zdravější péči o naše lesy. Velmi se nám osvědčila kombinace dobrého odborného zázemí, propracovaných návrhů na řešení a podpory veřejnosti, která nám dohromady dává sílu. V roce 2008 chceme dokončit naši práci na legislativě, která pomůže recyklaci a snadnějšímu třídění odpadu, a hodláme dál prosazovat reformu lesního zákona. Hodláme také rozjet důležité kampaně, které by do každodenního života pomohly zeleným, vysoce efektivním technologiím.“