Hnutí DUHA: důvěra veřejnosti v naši práci zavazuje

Hnutí DUHA dnes označilo za zavazující důvěru, kterou české veřejné mínění má v práci ekologických organizací. Podle nového výzkumu CVVM [1] jsou spolu s obcemi nejlépe hodnoceny, pokud jde o ochranu životního prostředí [2].
Nejhůře naopak dopadli členové parlamentu, jejichž práci kritizuje 60 % dotázaných [3].
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
 „Důvěra veřejnosti v naši práci je zavazující. Úkolem ekologických organizací je prosazovat konkrétní opatření, která zajistí čistější a zdravější prostředí pro život každého z nás. Nakonec je to očekávatelný výsledek. Lidé očekávají lepší recyklaci odpadu, zdravější hospodaření v lesích nebo čistější vzduch a veřejné mínění evidentně považuje ekologické organizace za svého hlavního advokáta.“
„Za kritikou parlamentu bych neviděl nedůvěru speciálně k poslancům a senátorům, nýbrž obecně rozpačitý pocit, kterou české veřejné mínění má z ekologické práce politiků. Pokud chce nová koaliční vláda uspět, měla by přijít s ambiciózním ekologickým programem, který bude znamenat konkrétní přínosy pro zdraví a kvalitu každodenního života.“
 
Poznámky:
[1] viz www.cvvm.cas.cz
[2] Ekologické organizace a obce mají prakticky stejný podíl hodnocení “velmi dobře” a “spíše dobře”: 58 %, respektive 59 %. V podílu hodnocení “spíše špatně” a “velmi špatně” vycházejí ekologické organizace lépe (20 %) než obce (30 %).
[2] Hodnocení “spíše dobře” dostal parlament od 17 % dotázaných, podíl “velmi dobře” byl nulový.